Biorac pod uwage zmiennosc pogody niektórzy autorzy rozrózniaja w Polsce nie cztery, lecz szesc odmiennych pór roku

Biorąc pod uwagę zmienność pogody niektórzy autorzy rozróżniają w Polsce nie cztery, lecz sześć odmiennych pór roku, a mianowicie mroźną zimę: połowa grudnia – koniec lutego, przedwiośnie: koniec lutego – początek kwietnia, wiosnę: kwiecień – maj, lato: czerwiec – sierpień, jesień: wrzesień – październik, przed zimie: listopad. Według Okołowicza Polska mieści się w strefie klimatu przejściowego, natomiast według Alisona na pograniczu trzech różnych stref klimatycznych. Klonowicz stwierdza, że projektując urządzenia klimatyczne dla pomieszczeń roboczych, należy też uwzględnić fakt, że w Polsce stosunkowo często odczuwa się skutki gorącego suchego lata, podczas którego ochłodzenie nocne ni jest starczające do obniżenia temperatury powierzchni otaczających pomieszczenia. Nadzwyczaj istotny problem poruszył Ferencowiez stwierdzając, co następuje. Pokutuje pogląd podzielony przez wielu architektów, że w Polsce mającej klimat umiarkowa ny, problem ochrony pomieszczeń przed słońcem albo w ogóle nie istnieje, albo najwyżej występuje tylko w przypadkach wyjątkowych. Właściwością polskiego klimatu jest to, że zarówno srogie mroźne zimy, jak również gorące lata, nie występują corocznie. W projektowaniu budynków inwentarskich uwzględnia się głównie warunki zimowe, np. w okolicach Warszawy budynki i ich ogrzewanie projektuje się przy założeniu występowania zimą temperatury powietrza zewnętrznego te = -20°C, a wiadomo, że tak zimnych dni nie ma więcej niż kilka lub kilkanaście w ciągu roku. Na podstawie wieloletnich pomiarów stwierdzono, że średnia dni bardzo mroźnych z temperaturą maksymalną równą lub mniejszą niż -1°C (a więc nawet niższych od stosowanej w obliczeniach termicznych -20°C) wynosi dla Warszawy w ciągu roku zaledwie 3 dni. Równocześnie w projektowaniu tych samych budynków nie bierze się pod uwagę warunków letnich, a szczególnie wysokich temperatur po wietrza zewnętrznego, nie występujących cyklicznie, ale często nadzwyczaj uciążliwych dla obsady zwierzęcej oraz dla pracowników. W okresie lata średnia liczba dni o temperaturze maksymalnej co najmniej 25°C wynosi dla Warszawy 36,4 dni. Jeżeli więc przyjmiemy dodatkowo, że są lata chłodniejsze i gorące, to co kilka lat mogą wystąpić stosunkowo długie i charakteryzujące się wysokimi temperaturami okresy uciążliwych upałów. [więcej w: wiersze po angielsku dla dzieci, sitech polkowice, szambo plastikowe ]

Powiązane tematy z artykułem: sitech polkowice szambo plastikowe wiersze po angielsku dla dzieci