Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem calkowitego podstawienia

Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem całkowitego podstawienia; na każdą podstawową cząsteczkę glukozy w polimerze przypada od 2 do 2,5 grup etylowych. Ciekawe jest, że pochodne celulozy mają budowę ,podobną do budowy kauczuku naturalnego, gdyż ich cząsteczki składają się z powtarzających się cząsteczek podstawowych połączonych w długie łańcuchy, Etylocelulozę otrzymuje się w ten sposób, że na odpadki nasion bawełny działa się najpierw stężonym roztworem wodorotlenku sodowego, co prowadzi do powstania alkalicelulozy, Pod działaniem wodorotlenku sodowego wygląd zewnętrzny odpadków nasion bawełny nie ulega większej zmianie. Na otrzymaną alkalicelulozę działa się następnie gazowym chlorkiem etylu pod ciśnieniem, w wyniku czego atomy sodu ulegają podstawieniu przez grupę etylową dając etylocelulozę. Proces prowadzi się przy bardzo ścisłej kontroli, co zapobiega niepożądanemu rozbiciu cząsteczek celulozy i umożliwia ekonomiczne prowadzenie procesu alkilowania. Po ukończeniu reakcji otrzymany produkt wymywa się dużą ilością wody w celu usunięcia wszystkich rozpuszczalnych składników, Różne gatunki etylocelulozy. W zależności od stopnia alkilowania otrzymuje się szereg gatunków etylocelulozy, które różnią się między sobą zawartością grup etoksylowych. Tak np. niektóre fabryki produkują pięć różnych odmian etylocelulozy. [hasła pokrewne: grunt pod płytki , styropian yetico , iwona ignaczak ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt pod płytki iwona ignaczak styropian yetico