Firma Wolf opracowala wymiennik plaszczyznowy przewidywany glównie dla budynków

Firma Wolf opracowała wymiennik płaszczyznowy przewidywany głównie dla budynków z kurami i cielętami. Składa się on z kostki o bokach w przekroju pionowym kwadratowych, w której umieszczone zostały płaszczyzny wymiennika. Wkład ten zamontowany jest w skrzynce o boku w przekroju także kwadratowych. Jego ustawienie jest charakterystyczne dla tej właśnie konstrukcji, gdyż naroża usytuowane zostały z przesunięciem o 450 w stosunku do skrzyni osłonowej, tak że płaszczyzny poprowadzone przez kąty przekroju układu przecinają się pod kątem prostym z linią pionową i poziomą w stosunku do podstawy skrzynki obudowy. Prócz tego środki osi obu elementów pokrywają się. Należy dodać, że zilustrowane na tych rysunkach skręcenie obu układów o wspomniany kąt oraz ścisłe przyleganie naroży wkładu filtracyjnego do ścianek obudowy powoduje powstawanie w tej zwartej konstrukcji czterech komór powietrznych o przekroju w postaci trójkątów prostokątnych opi erających się na jednym z boków wymiennika. Komorami dolnymi czerpie się powietrze, z lewej strony zewnętrzne, a z prawej wewnętrzne. Natomiast z komorami wyprowadza się je z wymiennika lewą komorą na zewnątrz, a prawą – do pomieszczenia. Komory górne mają przy wylotach wentylatory osiowe. Te przykłady ponownego wykorzystywania energii cieplnej w zagranicznych budynkach dla zwierząt ma tylko reprezentantami stosunkowo licznej obecnie rodziny podobnych rozwiązań. [więcej w: olx olecko, piec wolnostojący z płaszczem wodnym, badania geotechniczne ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne olx olecko piec wolnostojący z płaszczem wodnym