Glówna magistrala komunikacyjna

Główna magistrala komunikacyjna prowadzi do placu centralnego zakładu i do poszczególnych oddziałów produkcyjnych za pośrednictwem sieci dróg bocznych. Swoją szerokością i rozwiązaniem tras komunikacyjnych magistrala odróżnia się od pozostałych ulic. Powinna ona być poza tym obsadzona zielenią wysoką i niską. Plac centralny wewnątrz zakładu powinien być uformowany ścianami głównych budynków produkcyjnych. Należy dążyć do ujednolicenia architektury poszczególnych obiektów zamykających wnętrze placu. I Wskazane jest umieszczenie akcentów wysokościowych zamykających wyloty lub przerwy wypełnione zielenią. W terenie płaskim należy bezwzględnie projektować budynki i bloki w kształcie prostokątów. Rozwiązanie to daje najbardziej przejrzysty układ wewnętrzny. W terenie nierównym i spadzistym należy prowadzić dłuższą oś zakładu możliwie równolegle do warstwic. Rozwidlenia sieci kolejowej również często zmuszają do odstąpienia od układu prostokątnego, jednakże nie zawsze jest to konieczne. Wszystkie inne ulice i place powinny się odznaczać jak największą prostotą formy i celowością rozwiązania, [patrz też: postacie mortal kombat , mopr lublin zemborzycka , olx olecko  ]

Powiązane tematy z artykułem: mopr lublin zemborzycka olx olecko postacie mortal kombat