Laktopreny

Laktopreny. Ostatnio opracowano nową grupę elastycznych materiałów, które również oparto na estrach kwasu akrylowego. Nazwa tych polimerów pochodzi stąd, że podstawowym materiałem do ich produkcji jest kwas mlekowy. Polimery te posiadają bardzo duże znaczenie, gdyż kwas mlekowy można otrzymywać bezpośrednio z pewnych odpadków roślinnych, z węglowodanów oraz z innych naturalnych produktów (melas, zboże, cukier, nafta, węgiel). Z samych tylko węglowodanów można otrzymać dwa razy tyle pochodnych co z butadienu. Według Smitha, Fishera, ( a. Otrzymany przez polimeryzację w emulsji. b. Wulkanizowano w formie o wymiarach 10 x 10 x 0,08 cm. c. Mieszanka o składzie (w częściach wagowych): polimer 100; minia ołowiana lO; dwuoksym chinonu 2; tlenek cynkowy 5; kwas stearowy 3; granulki z sadzy Furnex (sadza półaktywna) 30. d. Mieszanka o składzie (w częściach wagowych): polimer 100; tlenek żelaza 150; Luperce A (nadtlenek benzoilu) 5. e. Mieszanka o składzie (w częściach wagowych)polimer 100; Oaptax (merkaptohenzottazol) O 5; tlenek cynku lO; kwas stearowy 2; siarka 2; granulki z sadzy Furnex 30; Tuads (dwusiarczek czterometylotiuramu) 1. f. Materiał nie nadaje się do prób. g. Wulkanizowano w formie o wymiarach 15 x 15 x 0,19 cm. h. Wulkanizowano w temperaturze 150°0. i. Wulkanizowano w temperaturze 155°0. Ratchforda i Feina proces zamiany węglowodanów w estry kwasu akrylowego przechodzi przez następujące etapy: a. produkcję kwasu mlekowego na drodze fermentacji, b. estryfikację kwasu mlekowego z alkoholem metylowym, c. acetylowanie akrylanu metylu, d. pirolizę acetylowanego akrylanu metylu. [przypisy: instalbud żywiec , badania geotechniczne , wanna dla dwojga  ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne instalbud żywiec wanna dla dwojga