Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdzil Ozdogny, powoduja wystepowanie kaszlu

Podczas gorącego suchego lata przy niedostatecznym obniżeniu temperatury nocą w pomieszczeniach inwentarskich przewidzianych na pobyt stały zwierząt mogą wystąpić parametry mikroklimatu niekorzystne dla zdrowia i produkcji zwierząt przykładem dowodzącym tego stwierdzenia są wyniki badań, które przeprowadzili uczeni amerykańscy: Bond, Helly i Heitmann. Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdził Ozdogny, powodują występowanie kaszlu u świń. Analizując te informacje z łatwością można zauważyć, że już po przekroczeniu temperatury powietrza wewnętrznego około 22°C następuje spadek produkcji (spadek przyrostu masy), przy czym jest on największy u zwierząt o dużej masie ciała. W temperaturze powietrza około 37°C następują u zwierząt znaczne ubytki masy. Podniesienie wilgotności względnej powietrza przy wysokich temperaturach sprzyja szybkiemu rozwojowi bakterii i ogólnemu pogorszeniu stanu zdrowotnego zw ierząt. W kraju jednak dotąd pokutuje pogląd podzielany przez licznych specjalistów, iż w klimacie umiarkowanym problem ochrony pomieszczeń przed nadmiernym promieniowaniem słońca w ogóle nie istnieje. Nietrudno wyjaśnić, chociażby na przykładzie analizy wartości promieniowania całkowitego przeprowadzonej przez Francowicza, brak słuszności takiego punktu widzenia. Bezpośrednie promieniowanie słońca albo na płaszczyznę prostopadłą do kierunku jego promieni zmniejsza się w miarę przesuwania się ku większym szerokościom geograficznym. Jednak, jeżeli wziąć pod uwagę promieniowanie całkowite I na płaszczyznę pionową zorientowaną dowolnie w odniesieniu do stron świata, to promieniowanie to może mieć inne wartości. [patrz też: mopr lublin zemborzycka, żeliwo szare, grunt pod płytki ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt pod płytki mopr lublin zemborzycka żeliwo szare