Pochodne kwasu metakrylowego daja twardsze polimery

Pochodne kwasu metakrylowego dają twardsze polimery; miękkie materiały otrzymuje się dopiero z estrów amylowych. Wszystkie te polimery posiadają szereg wspólnych własności; są one termoplastyczne, przezroczyste, odporne na starzenie, na działanie światła słonecznego i tlenu, jak również wykazują bardzo dużą odporność na działanie chemikaliów. Posiadają bardzo dobrą zdolność przylegania oraz nie ulegają działaniu olejów, benzyny i innych rozpuszczalników, W grupie materiałów elastycznych pewne zastosowanie znalazły polimery użyte w postaci lateksów. Lateksy te po wyschnięciu dają giętkie, dobrze przylegające błony, nie wymagające dodawania plastyfikatorów. Są one szeroko stosowane do impregnowania tkanin, do produkcji materiałów wodoodpornych oraz do wyrobu sztucznej skóry. Jednym z najszerzej znanych produktów jest Amonal. Jak podaje Nazzaro , zawiesiny żywic etenoidowych można używać do impregnacji papieru; papier taki posiada obecnie bardzo duże zastosowanie. Papier traktowany lateksem naturalnym jest materiałem znanym już od dłuższego czasu i używanym głównie do sporządzania wszystkich rodzajów obuwia, sztucznej skóry oraz różnej galanterii. Zawiesiny żywic akrylowych i winylowych użyto do tych celów dopiero wtedy, gdy zabrakło lateksu i zawiesiny regeneratu; polimery te okazały się w tym wypadku doskonałymi materiałami zastępczymi. Zachowanie się ich zależy w dużym stopniu od rodzaju użytego plastyfikatora, podobnie zresztą, jak to ma miejsce w zwykłych mieszankach. Szczególnie dobre wyniki osiąga się przy dodaniu do tych zawiesin regeneratu. Stosowane są również dodatki niewielkich ilości zawiesin kauczuków syntetycznych. [więcej w: bylinowy raj , ogród dla leniwych , bylinowy raj prysznicowe]

Powiązane tematy z artykułem: bylinowy raj ogród dla leniwych olx żnin