Polimery akrylanu etylu sa bardziej miekkie i bardziej elastyczne

Polimery estrów kwasu akrylowego otrzymuje się głównie przez polimeryzację w emulsji. Ciekłe monomery emulguje się w wodzie, a następnie polimeryzuje pod działaniem ciepła lub światła. Przebieg procesu można dokładnie regulować za pomocą dodawania zimnej wody. Polimery estrów kwasu akrylowego można otrzymywać w postaci trwałego lateksu. Emulsje te zostały po raz, pierwszy opisane w literaturze patentowej w 1931 r. Kwas akrylowy ulega estryfikacji z wielu alkoholami dając szereg monomerów o różnych własnościach. W miarę wzrostu długości cząsteczek alkoholu, polimery tych estrów są coraz bardziej giętkie, miękkie i elastyczne, a przy tym wykazują zwiększoną odporność na ciepło i absorpcję wody. Własności tych polimerów zależą od chemiczne] budowy monomeru jak również od zastosowanych metod polimeryzacji. O charakterze otrzymanego produktu końcowego decydują głównie warunki polimeryzacji. Charakter tych produktów może się zmieniać w bardzo szerokich granicach, poczynając od materiałów twardych, sprężystych i termoplastycznych, poprzez materiały o własnościach kauczuku aż do materiałów półciekłych. . Tak więc polimer akrylanu metylu jest sprężysty i giętki o własnościach podobnych do kauczuku; sporządzone z niego błony można rozciągać do 1000%. Polimery akrylanu etylu są bardziej miękkie i bardziej elastyczne. Wiele polimerów akrylanu butylu również posiada własności kauczuku, jednak są one bardziej miękkie i bardziej przyczepne niż inne polimery akrylowe. [podobne: bylinowy raj , ogród dla leniwych , bylinowy raj prysznicowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bylinowy raj ogród dla leniwych olx żnin