Przy okreslonym azymucie slonecznym sciany kat Y maleje wraz ze zmniejszeniem sie kata wysokosci wzniesienia slonca, a zwanego krótko wysokoscia slonca

Przy określonym azymucie słonecznym ściany kąt Y maleje wraz ze zmniejszeniem się kąta wysokości wzniesienia słońca, a zwanego krótko wysokością słońca. W rezultacie promieniowanie na ściany zorientowane w kierunku począwszy od SE a do SW jest w okresie jego szczytowego nasilenia większe w Krakowie (500 szerokości północnej) niż w Neapolu, Madrycie czy Ankarze 40° szerokości północnej. Omawiając promieniowanie słoneczne nie sposób nie przytoczyć podstawowych informacji ogólnych o jego intensywności i czynnikach, od jakich ono zależy. Na skutek promieniowania słonecznego na powierzchni czarnej ustawionej poza atmosferą ziemską prostopadle do kierunku promieni, wydziela się strumień ciepła równy 1423 w/m2. Wielkość ta uznana została za stałą słoneczną. Promieniowanie słoneczne znacznie się zmniejsza w czasie drogi na ziemię. Część promieni zostaje zaabsorbowana przez parę wodną, dwutlenek węgla i ozon zawarty w powietrzu, inna cze ć odbija się od cząsteczek wody, kurzu oraz dymu i zostaje rozproszona. Intensywność promieniowania zależy wiec od drogi promieni słonecznych oraz stopnia zanieczyszczenia atmosfery. Promieniowanie rozproszone, jako następstwo rozproszenia promieniowania słonecznego w atmosferze, jest emitowane przez całe sklepienie niebieskie. Promieniowanie bezpośrednie jest, zatem funkcją kąta padania promieni na daną powierzchnie, natomiast promieniowanie rozproszone jest wielokierunkowe. Promieniowanie słoneczne całkowite, tj. bezpośrednie i rozproszone, powoduje zyski ciepła w pomieszczeniu tylko wówczas, gdy przegroda zewnętrzna w budynku jest skierowana do słońca. Natomiast przegrody nieznajdujące się po stronie nasłonecznionej lub zaciemnionej budynku podlegają promieniowaniu słonecznemu rozproszonemu. Promieniowanie słoneczne zależy od następujących czynników: a) kąta padania promieni słonecznych, b) przezroczystości atmosfery, c) współczynnika zamglen ia atmosfery, którego wartości są następujące: – dla obszaru wiejskiego i miejskiego nieprzemysłowego – 3, -dla obszarów dużych miast – 4, – dla obszarów przemysłowych – 5. [przypisy: olx olecko, grunt pod płytki, sitech polkowice ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt pod płytki olx olecko sitech polkowice