Rohm oraz Bauer opisali metode sporzadzania specjalnych mieszanin zywic zawierajacych mineralne napelniacze

Patent Rohma, który był pionierem w dziedzinie przemysłowego zastosowania żywic akrylowych, dotyczył sporządzania sztucznego kauczuku. Materiał ten Rohrn otrzymywał w ten sposób, że spolimeryzowany ester kwasu akrylowego mieszał z siarką i otrzymaną mieszaninę wulkanizował w ciągu dwóch godzin w temperaturze 40 C. Nie podał on jednak ani opisu mechanizmu, ani nie określił rodzaju wulkanizacji nasyconego polimeru. Rohm oraz Bauer opisali metodę sporządzania specjalnych mieszanin żywic zawierających mineralne napełniacze oraz inne materiały, z których można było produkować nie ślizgające się opony. Według innych danych materiały o własnościach kauczuku można produkować przez polimeryzację estrów kwasu akrylowego w emulsji. W celu nadania tym polimerom lepszych własności charakterystycznych dla kauczuku dodawano do nich kwasu taninowego octanu żelaza, miedzi sproszkowanej oraz winianu antymonylo-potasowego. Według Nowaka wulkanizację estrów poliakrylowych prowadzi się w ten sposób, że mieszaninę polimeru z siarką ogrzewa się w obecności katalizatorów powierzchniowych, jak np. sadzy. Poza siarką d sadzą dodawał on do polimetakrylanu metylu naftol oraz talk, a mieszanie prowadził na walcach w temperaturze 90 do 110 oC. W literaturze można znaleźć również krótkie wzmianki o wulkanizacji polimerów krylowych posiadających wiązanie olefinowe. Mark oraz Fikentscher otrzymali polimery akrylanu allilu przez działanie alkoholem allilowym na polichlorek akrylowy; przez wulkanizację tego, polimeru sporządzali oni materiał o własnościach kauczuku. Kopolimery -metylokrotonianu winylu oraz estru kwasu akrylowego wulkanizowano za pomocą siarki; wulkanizację tego polimeru umożliwia obecność w cząsteczce -metylokrotonianu winylu wiązania nienasyconego. [hasła pokrewne: bylinowy raj , ogród dla leniwych , bylinowy raj prysznicowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bylinowy raj ogród dla leniwych olx żnin