PROJEKTOWANIE ZIELENI W MIESCIE

1. Uwagi ogólne Poza zielenią znajdującą się na terenach mieszkaniowych, przemysłowych, na ulicach i placach publicznych, wszystkie miasta i osiedla powinny mieć tereny zielone, przeznaczone wyłącznie do użytku publicznego. Zadaniem zieleni w miastach jest: 1) zapewnienie właściwych warunków klimatycznych; 2) zapewnienie terenów wypoczynkowych, rozrywkowych, sportowych, użytkowanych przez wszystkich mieszkańców miasta lub przyjezdnych. Wielkość terenów zielonych określa się w stosunku do wielkości osiedli; jednakże przy normowaniu i projektowaniu zieleni należy uwzględnić warunki miejscowe, kształtujące się indywidualnie w poszczególnych miastach, a nawet dzielnicach. Przy ocenie czynników, towarzyszących projektowaniu zieleni, należy brać pod uwagę Wpływy dodatnie i ujemne. Continue reading „PROJEKTOWANIE ZIELENI W MIESCIE”

Zasady lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej

2. Zasady lokalizacji obiektów użyteczności publicznej Przy rozpatrywaniu zagadnienia lokalizacji obiektów użyteczności publicznej lub urządzeń usługowych należy rozwiązać dwa zadania: 1) ocenę lokalizacji istniejących urządzeń w celu wyprowadzenia wniosków co do ewentualnej jej zmiany, 2) właściwej lokalizacji nowych inwestycji w ramach planu ogólnego. Istotną cechą lokalizacji jest położenie projektowanego obiektu w stosunku do innych elementów miasta, względem których dany obiekt jest w pewnej zależności. Istnieją dwie zasadnicze grupy tych zależności; 1) pozytywna – dążąca do zbliżenia i powiązania obiektu z innymi elementami miasta, 2) negatywna – dążąca do oddalenia i odcięcia obiektu od innych elementów miasta. Przyczyny, które powodują wzajemne przybliżanie lub oddalanie różnych obiektów, mogą być natury: funkcjonalnej, higienicznej lub psychologicznej. Continue reading „Zasady lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej”

Urzadzanie mieszkan

Na wyższych .piętrach mogą się znajdować wszelkiego rodzaju biura. Urządzanie mieszkań w tych domach nie jest wskazane, jedynie część wyższych kondygnacja, może być przeznaczona na mieszkanie, lecz tylko dla osób pracujących w różnych zakładach mieszczących się w tych domach. Traktowanie dzielnic śródmiejskich jako osiedli mieszkaniowych należy uważać za niewskazane. Dzielnice centralne są poza tym miejscem lokalizacji budynków użyteczności publicznej, jak muzea, teatry, kina, cynki, sale koncertowe, sale zebrań itp. Obiekty te, poważne w swojej architekturze, stanowią otoczenie i zamknięcie widokowe głównych ulic i placów Osobną grupę budynków użyteczności publicznej stanowią wyższe uczelnie, szkoły zawodowe, szpitale, dworce kolejowe i dworce autobusowe, które nie powinny się znajdować w dzielnicach centralnych ani też w dzielnicach mieszkaniowych. Continue reading „Urzadzanie mieszkan”

Plastyfikatory.

Plastyfikatory. Etylocelulozę można mieszać z wielu różnymi typami plastyfikatorów oraz substancji modyfikujących. Do prawdziwych plastyfikatorów zalicza się takie materiały, jak estry lub chlorowane związki dwufenylowe. Do najcenniejszych plastyfikatorów należą następujące materiały: fosforan trójbutylu, fosforan trójkrezylu, fosforan trójfenylu, ftalan dwuetylu, ftalan dwubutylu, ftalan dwuamylu, stearynian butylu, stearynian amylu, olejan amylu, sebacynian dwubutylu, benzoesan benzylu, trójoctan gliceryny, plastyfikatory sulfamidowe, chlorowany dwuenyl itp. Również z etylocelulozą mieszają się wszystkie kwasy tłuszczowe, jak olej rycynowy, kwas stearowy, kwas oleinowy itp. Continue reading „Plastyfikatory.”

W ogrzewaniu wymuszonym stosuje sie pompy obiegowe do zapewnienia przeplywu wody

W ogrzewaniu wymuszonym stosuje się pompy obiegowe do zapewnienia przepływu wody. Najczęściej bywa to jednostopniowa pompa odśrodkowa. Pompy połączone są bezpośrednio z silnikiem, a cały ten zestaw zamocowany jest do płyty fundamentowej. W ogrzewaniu wykorzystuje się też pompy ustawione bezpośrednio na przewodach, szczególne na łukach, zwane stąd pompami kolankowymi. Pompy, w których temperatura wody przekracza 800 wykonuje się z chłodzeniem wodnym czci tocznych. Continue reading „W ogrzewaniu wymuszonym stosuje sie pompy obiegowe do zapewnienia przeplywu wody”

TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ

TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ W rozdziale 5 przedstawione zostały wyjątkowo trudne sytuacje w zakresie ogrzewania krajowych budynków dla zwierząt. Odpowiednie dla nich i wykorzystywane powszechnie za granicą paliwa ciekłe i gazowe lub energia elektryczna są tu całkowicie niedostępne. Stosowanie w wiejskich kotłowniach węgla jest powodem wcześniej już opisanych licznych kłopotów, ale najważniejszy z nich polega na tym, że jego dostawy z roku na rok będą przypuszczalnie mniejsze. Już obecni część budynków z instalacją ogrzewczą jest nieogrzewana lub niedostatecznie ogrzewana z braku paliwa. Są to jednak odrębne zagadnienia z obszarów awaryjnego ogrzewania obiektów lub stosunkowo krótkotrwałego doprowadzania ciepła. Continue reading „TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ”

w przewodzie kominowym lub na drodze przeplywu innego niz spaliny goracego czynnika umieszczono wezownice rurowa

Po nagrzaniu jednego przewodu, np. ciepłym lub gorącym powiewem z procesów technologicznych, istnieje możliwość skierowania tego powietrza do drugiego przewodu, natomiast tym pierwszym, już nagrzanym, można tłoczyć powietrze, które tam zwiększa swoją temperaturę, po czym przewody zamieniają się rolami; – wymiennik wodny; w przewodzie kominowym lub na drodze przepływu innego niż spaliny gorącego czynnika umieszczono wężownicę rurową, gdzie podgrzewała się woda oddająca z kolei swe ciepło do pomieszczenia. Te stosunkowo proste w swoich konstrukcjach rozwiązania nie były w pełni opracowane, ale dostarczyły podstaw do ich dalszego rozwoju technicznego. W następnym etapie wyniki doświadczeń posłużyły do opracowania wymienników odbierających ciepło z powietrza odpływającego z pomieszczenia o niskich temperaturach (ok. 18 -24°C). Continue reading „w przewodzie kominowym lub na drodze przeplywu innego niz spaliny goracego czynnika umieszczono wezownice rurowa”

Nowoczesna architektura : Wideo: Helsinki Design Lab Studio na temat zrównoważonego rozwoju

Ten film przedstawia wgląd w projekt Helsinki Design Lab Studio na temat zrównoważonego rozwoju.
Studio spędził tydzień razem, szkicując pomysły na ogólnokrajową strategię neutralności węglowej w środowisku budowlanym, ostatecznie opracowując 10 zaleceń stanowiących punkt wyjścia do kompleksowego przeprojektowania problemu.
Trochę więcej o koncepcji HDL Studio po przerwie.
.
Koncepcja studia ma co najmniej trzy kluczowe aspekty: jest sposobem pracy, przestrzenią fizyczną poświęconą projektowi i skutecznym zespołem. Continue reading „Nowoczesna architektura : Wideo: Helsinki Design Lab Studio na temat zrównoważonego rozwoju”

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursowa Portu Kaohsiung / Asymptote Architecture i Artech Architekci

Asymptote Architecture Asymptote Architecture i Artech Architects zostały nagrodzone blisko drugim miejscem w projekcie Kaohsiung Marine Gateway.
Projekt proponuje 200-metrową strukturę usytuowaną pomiędzy dwoma 14-piętrowymi wieżami zlokalizowanymi w nowo powstałych granicach portowych.
We wniosku wzywa się do podjęcia nowej miejskiej interwencji na nabrzeżu miast, łączącej aspekty kulturalne i handlowe z funkcjami terminalu portowego, w których budynek ma powstać.
Przestrzeń technologiczna i architektura budynków ma być uderzającym i eleganckim dodatkiem do szybko zmieniającego się miasta Kaohsiung i działać jako katalizator unikalnego i trwałego rozwoju miast w nadchodzących latach i dziesięcioleciach.
Dalszy opis i rendering propozycji Asymptote Architecture i Artech Architekci po przerwie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursowa Portu Kaohsiung / Asymptote Architecture i Artech Architekci”