Przepuszczalnosc par wody w porównaniu z takim materialem jak Saran jest dosc duza

Wulkanizowany poliwinylobutyral jest nierozpuszczalny we wszystkich rozpuszczalnikach, jakie dotychczas próbowano. Z tych względów stosowanie wulkanicznych, nakładanie butyralizowanego poliwinylobutyralu jest bardzo trudne. Należy jednak zaznaczyć, że wulkanizowane w powietrzu kleje przylegają z dużą siłą do starannie przygotowanych powierzchni. Własności. Poliwinylobutyral odznacza się bardzo dużą odpornością na ścieranie, wyjątkowo dobrą giętkością oraz miękkością podobną do tej, jaką ma tkanina; wykazuje również dobrą odporność na starzenie, utlenianie oraz działanie światła słonecznego. Continue reading „Przepuszczalnosc par wody w porównaniu z takim materialem jak Saran jest dosc duza”

W temperaturach niskich poliwinylobutyral ma sklonnosc do sztywnienia

W temperaturach niskich poliwinylobutyral ma skłonność do sztywnienia; moduł Younga, który w temperaturze +21()C wynosi 14 kG/cm2, zwiększa się w temperaturze -560C do 1125 kG/cm2. Mimo to jednak temperatura, w której materiał kruszy się, jest bardzo niska, przeważnie poniżej -40oC, a dla pewnych materiałów poniżej -680C. Ciężar właściwy poliwinylobutyralu wynosi 1,06, a gotowej mieszanki – około 1,4; . Ponieważ napełniacze nie mają większego wpływu na zdolność krycia jak również na większość własności poliwinylobutyralu, a koszt otrzymywania żywicy jest duży, mieszanki sporządzane są z dużą zawartością napełniaczy. Ze względu na to, że żywice te są przezroczyste i bezbarwne, możliwości ich barwienia są nieograniczone. Continue reading „W temperaturach niskich poliwinylobutyral ma sklonnosc do sztywnienia”

Poliwinylobutyral podtrzymuje palenie

Poliwinylobutyral podtrzymuje palenie, można jednak sporządzać mieszanki, które palą się bardzo wolno. Mieszanki poliwinylobutyralu są wrażliwe na przewulkanizowanie, które powoduje gwałtowny spadek ich wytrzymałości na rozciąganie, jednak w normalnych. warunkach wulkanizacji jest rzeczą mało prawdopodobną, aby materiał mógł ulec przewulkanizowaniu. Poltwinylobutyral zastosowano na szeroką skalę do produkcji płaszczy przeciwdeszczowych, worków do wody, łodzi pontonowych, opakowań żywności itp. Użyto go również w zastępstwie kauczuku do produkcji węży. Continue reading „Poliwinylobutyral podtrzymuje palenie”

Zaleznie od wielkosci promienia komina cegla kominówka ma rózne wymiary

Zależnie od wielkości promienia komina cegła kominówka ma różne wymiary. Według normy PN/B-310 zostały ustalone cztery zasadnicze typy cegieł kominowych: typ I A dla kominów o promieniu zewnętrznym r = 600 mm, typ II B dla r = 800 mm, typ III C dla r = 1100 mm i typ IV D dla r = 1800 mm. W każdym z tych typów jest 5 formatów długości 300, 250, 200, 150 i 100 mm. Wysokość cegły wynosi dla wszystkich typów 90 mm. Płytki okładzinowe otrzymuje się przez przepołowienie młotkiem murarskim na połowy cegieł o wymiarach jak z otworami w środku. Continue reading „Zaleznie od wielkosci promienia komina cegla kominówka ma rózne wymiary”

ODWODNIENIE GRUNTU DLA BUDOWY URZADZEN PODZIEMNYCH

ODWODNIENIE GRUNTU DLA BUDOWY URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 6. L Uwagi ogólne Przeważającą część robót wykopowych przy budowie kanałów oraz innych budowli podziemnych trzeba wykonywać poniżej poziomu wody gruntowej. Woda ta przeszkadza przy wykonawstwie robót, przeto w miejscu budowy należy wykop odwodnić. Przy niektórych robotach, np. przy budowie fundamentów, budowli inżynierskich postępuje się zwykle w ten sposób, że miejsce budowy ogranicza się za pomocą ścianki szczelnej i z tak ograniczonego wykopu pompuje się wodę w celu osuszenia tylko tej przestrzeni, na której wznosi się konstrukcję. Continue reading „ODWODNIENIE GRUNTU DLA BUDOWY URZADZEN PODZIEMNYCH”

ZASADY PROJEKTOWANIA INSTALACJI OGRZEWCZYCH

ZASADY PROJEKTOWANIA INSTALACJI OGRZEWCZYCH 5.6.1. Ogrzewania wodne Instalacja centralnego ogrzewania wodnego może być zasilana energią cieplną z małej kotłowni dostosowanej tylko do jednego budynku, bądź z fermowej kotłowni wodnej nisko lub wysokoparametrowej ogrzewającej część albo wszystkie obiekty w danym zespole. Woda ciepła w instalacjach wodnych powinna mieć maksymalną temperaturę zasilania do 95°C, a powrotu 70°C. Nie dotyczy to oczywiście maksymalnych temperatur wody w przewodach zewnętrznych, doprowadzających czynnik grzejny z kotłowni do węzła cieplnego. Po zastosowaniu w nim wymiennika lub wymienników maksymalna temperatura wody gorącej może osiągać 150/70°C, 130/70°C i 110/70°C. Continue reading „ZASADY PROJEKTOWANIA INSTALACJI OGRZEWCZYCH”

WPLYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT

WPŁYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT W poprzednich rozdziałach przedstawiono rolę poszczególnych czynników w kształtowaniu mikroklimatu w budynkach dla zwierząt. Z łatwością daje się zauważyć, że o parametrach mikroklimatu decyduje energia występująca w procesie wymiany ciepła w danym obszarze powietrza wewnętrznego. Tak, więc, budynek inwentarski z jego kształtem zewnętrznym, oporami termicznymi przegród zewnętrznych oraz parametrami powietrza wewnętrznego można opisać strumieniem ciepła traconego przez przegrody zewnętrzne Qb. Natomiast warunki środowiskowe, łącznie z ,odpowiednim poziomem wilgoci i stanem zanieczyszczeń chemicznych, ustalają dany strumień powietrza wentylacyjnego, który wyprowadza z budynku strumień energii cieplnej Q o natężeniu strumieni energii cieplnej Qb i Qw decyduje następny czynnik, czyli klimat zewnętrzny. Natomiast obsada zwierzęca stanowi również dla mikroklimatu strumień energii cieplnej O k. Continue reading „WPLYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT”

ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH PRZED NADMIERNYM PRZEGRZEWANIEM

ROZWIĄZANIA KIJOWE W kraju nie stosuje się dotychczas urządzeń do ponownego wykorzystywania energii cieplnej w budynkach inwentarskich. Znane są u nas w tej chwili dwa wymienniki do odzyskiwania ciepła technologicznego w przemyśle celulozowo-papierniczym, a są to: – rurowy wymiennik ciepła typ QGAA, – płytowy wymiennik ciepła typ VLF. O ich trwałości, sprawności i trafności konstrukcji brakuje dotąd danych. 7. ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH PRZED NADMIERNYM PRZEGRZEWANIEM 7.1. Continue reading „ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW INWENTARSKICH PRZED NADMIERNYM PRZEGRZEWANIEM”

Biorac pod uwage zmiennosc pogody niektórzy autorzy rozrózniaja w Polsce nie cztery, lecz szesc odmiennych pór roku

Biorąc pod uwagę zmienność pogody niektórzy autorzy rozróżniają w Polsce nie cztery, lecz sześć odmiennych pór roku, a mianowicie mroźną zimę: połowa grudnia – koniec lutego, przedwiośnie: koniec lutego – początek kwietnia, wiosnę: kwiecień – maj, lato: czerwiec – sierpień, jesień: wrzesień – październik, przed zimie: listopad. Według Okołowicza Polska mieści się w strefie klimatu przejściowego, natomiast według Alisona na pograniczu trzech różnych stref klimatycznych. Klonowicz stwierdza, że projektując urządzenia klimatyczne dla pomieszczeń roboczych, należy też uwzględnić fakt, że w Polsce stosunkowo często odczuwa się skutki gorącego suchego lata, podczas którego ochłodzenie nocne ni jest starczające do obniżenia temperatury powierzchni otaczających pomieszczenia. Nadzwyczaj istotny problem poruszył Ferencowiez stwierdzając, co następuje. Pokutuje pogląd podzielony przez wielu architektów, że w Polsce mającej klimat umiarkowa ny, problem ochrony pomieszczeń przed słońcem albo w ogóle nie istnieje, albo najwyżej występuje tylko w przypadkach wyjątkowych. Continue reading „Biorac pod uwage zmiennosc pogody niektórzy autorzy rozrózniaja w Polsce nie cztery, lecz szesc odmiennych pór roku”

Budownictwo i architektura : Minimalna złożoność / Vlad Tenu

Dzięki uprzejmości Vlad Tenu Tex-Fab niedawno ogłosili zwycięski udział w tegorocznym konkursie na powtórkę przyznanym Vlad Venu, Minimalna złożoność .
Nowy materiał dla projektantów, producentów i studentów poszukujących innowacyjnego zastosowania technologii cyfrowej w środowisku fizycznym, Tex-Fab wybrał ten projekt ze względu na jego wytrzymałość strukturalną, wydajność materiałową i nieodłączną logikę montażu.
Wraz z estetycznym pięknem, wyższością techniczną i elegancją detali, projekt ten znalazł się ponad 72 innymi zgłoszeniami z całego świata.
Więcej opisów projektów i zdjęć po przerwie.
Powstaje minimalna okresowa struktura powierzchni z powtórzeniem tylko 16 różnych składników. Continue reading „Budownictwo i architektura : Minimalna złożoność / Vlad Tenu”