PROJEKTOWANIE ZIELENI W MIESCIE

1. Uwagi ogólne Poza zielenią znajdującą się na terenach mieszkaniowych, przemysłowych, na ulicach i placach publicznych, wszystkie miasta i osiedla powinny mieć tereny zielone, przeznaczone wyłącznie do użytku publicznego. Zadaniem zieleni w miastach jest: 1) zapewnienie właściwych warunków klimatycznych; 2) zapewnienie terenów wypoczynkowych, rozrywkowych, sportowych, użytkowanych przez wszystkich mieszkańców miasta lub przyjezdnych. Wielkość terenów zielonych określa się w stosunku do wielkości osiedli; jednakże przy normowaniu i projektowaniu zieleni należy uwzględnić warunki miejscowe, kształtujące się indywidualnie w poszczególnych miastach, a nawet dzielnicach. Przy ocenie czynników, towarzyszących projektowaniu zieleni, należy brać pod uwagę Wpływy dodatnie i ujemne. Continue reading „PROJEKTOWANIE ZIELENI W MIESCIE”

Zasady lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej

2. Zasady lokalizacji obiektów użyteczności publicznej Przy rozpatrywaniu zagadnienia lokalizacji obiektów użyteczności publicznej lub urządzeń usługowych należy rozwiązać dwa zadania: 1) ocenę lokalizacji istniejących urządzeń w celu wyprowadzenia wniosków co do ewentualnej jej zmiany, 2) właściwej lokalizacji nowych inwestycji w ramach planu ogólnego. Istotną cechą lokalizacji jest położenie projektowanego obiektu w stosunku do innych elementów miasta, względem których dany obiekt jest w pewnej zależności. Istnieją dwie zasadnicze grupy tych zależności; 1) pozytywna – dążąca do zbliżenia i powiązania obiektu z innymi elementami miasta, 2) negatywna – dążąca do oddalenia i odcięcia obiektu od innych elementów miasta. Przyczyny, które powodują wzajemne przybliżanie lub oddalanie różnych obiektów, mogą być natury: funkcjonalnej, higienicznej lub psychologicznej. Continue reading „Zasady lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej”

Urzadzanie mieszkan

Na wyższych .piętrach mogą się znajdować wszelkiego rodzaju biura. Urządzanie mieszkań w tych domach nie jest wskazane, jedynie część wyższych kondygnacja, może być przeznaczona na mieszkanie, lecz tylko dla osób pracujących w różnych zakładach mieszczących się w tych domach. Traktowanie dzielnic śródmiejskich jako osiedli mieszkaniowych należy uważać za niewskazane. Dzielnice centralne są poza tym miejscem lokalizacji budynków użyteczności publicznej, jak muzea, teatry, kina, cynki, sale koncertowe, sale zebrań itp. Obiekty te, poważne w swojej architekturze, stanowią otoczenie i zamknięcie widokowe głównych ulic i placów Osobną grupę budynków użyteczności publicznej stanowią wyższe uczelnie, szkoły zawodowe, szpitale, dworce kolejowe i dworce autobusowe, które nie powinny się znajdować w dzielnicach centralnych ani też w dzielnicach mieszkaniowych. Continue reading „Urzadzanie mieszkan”

Plastyfikatory.

Plastyfikatory. Etylocelulozę można mieszać z wielu różnymi typami plastyfikatorów oraz substancji modyfikujących. Do prawdziwych plastyfikatorów zalicza się takie materiały, jak estry lub chlorowane związki dwufenylowe. Do najcenniejszych plastyfikatorów należą następujące materiały: fosforan trójbutylu, fosforan trójkrezylu, fosforan trójfenylu, ftalan dwuetylu, ftalan dwubutylu, ftalan dwuamylu, stearynian butylu, stearynian amylu, olejan amylu, sebacynian dwubutylu, benzoesan benzylu, trójoctan gliceryny, plastyfikatory sulfamidowe, chlorowany dwuenyl itp. Również z etylocelulozą mieszają się wszystkie kwasy tłuszczowe, jak olej rycynowy, kwas stearowy, kwas oleinowy itp. Continue reading „Plastyfikatory.”

Wielkosc kata tarcia wewnetrznego gruntów spoistych

Najczęściej przyjmuje się tu wielkość Pll obliczoną z klasycznej teorii parcia gruntu w wysokości tzw. parcia czynnego czyli w wysokości Ph = Y h tg2. (450 -{-) gdzie: y – Ciężar objętościowy gruntu, T/m3, h – zagłębienie punktu działania Pll od powierzchni terenu, m, tp – kąt tarcia wewnętrznego gruntu (wielkość rzeczywista dla gruntów sypkich lub zastępcza dla gruntów spoistych). Wielkość kąta tarcia wewnętrznego gruntów spoistych, uzyskana bezpośrednio w wyniku badań laboratoryjnych gruntu, jest zwykle dużo niższa niż dla gruntów sypkich. Wytrzymałość gruntu na ściskanie jest tu zapewniona przez istnienie dosyć znacznych sił spójności (kohezji) między cząstkami szkieletu gruntowego. Continue reading „Wielkosc kata tarcia wewnetrznego gruntów spoistych”

Biorac pod uwage zmiennosc pogody niektórzy autorzy rozrózniaja w Polsce nie cztery, lecz szesc odmiennych pór roku

Biorąc pod uwagę zmienność pogody niektórzy autorzy rozróżniają w Polsce nie cztery, lecz sześć odmiennych pór roku, a mianowicie mroźną zimę: połowa grudnia – koniec lutego, przedwiośnie: koniec lutego – początek kwietnia, wiosnę: kwiecień – maj, lato: czerwiec – sierpień, jesień: wrzesień – październik, przed zimie: listopad. Według Okołowicza Polska mieści się w strefie klimatu przejściowego, natomiast według Alisona na pograniczu trzech różnych stref klimatycznych. Klonowicz stwierdza, że projektując urządzenia klimatyczne dla pomieszczeń roboczych, należy też uwzględnić fakt, że w Polsce stosunkowo często odczuwa się skutki gorącego suchego lata, podczas którego ochłodzenie nocne ni jest starczające do obniżenia temperatury powierzchni otaczających pomieszczenia. Nadzwyczaj istotny problem poruszył Ferencowiez stwierdzając, co następuje. Pokutuje pogląd podzielony przez wielu architektów, że w Polsce mającej klimat umiarkowa ny, problem ochrony pomieszczeń przed słońcem albo w ogóle nie istnieje, albo najwyżej występuje tylko w przypadkach wyjątkowych. Continue reading „Biorac pod uwage zmiennosc pogody niektórzy autorzy rozrózniaja w Polsce nie cztery, lecz szesc odmiennych pór roku”

Nowoczesna architektura : Wideo: Helsinki Design Lab Studio na temat zrównoważonego rozwoju

Ten film przedstawia wgląd w projekt Helsinki Design Lab Studio na temat zrównoważonego rozwoju.
Studio spędził tydzień razem, szkicując pomysły na ogólnokrajową strategię neutralności węglowej w środowisku budowlanym, ostatecznie opracowując 10 zaleceń stanowiących punkt wyjścia do kompleksowego przeprojektowania problemu.
Trochę więcej o koncepcji HDL Studio po przerwie.
.
Koncepcja studia ma co najmniej trzy kluczowe aspekty: jest sposobem pracy, przestrzenią fizyczną poświęconą projektowi i skutecznym zespołem. Continue reading „Nowoczesna architektura : Wideo: Helsinki Design Lab Studio na temat zrównoważonego rozwoju”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Bohlin Cywinski Jackson: The Nature of Circumstance

Niedawno otrzymaliśmy monografię wielkoformatową dotyczącą pracy Bohlin Cywinsky Jackson, jednej z najbardziej znanych amerykańskich firm.
Ich prace obejmują Grand Teton Discovery and Visitor Centre w Wyoming, kilka sklepów Apple na całym świecie, Pixar Studios i długą listę nagradzanych projektów publicznych i mieszkaniowych.
Więcej informacji na temat ich monografii po przerwie.
Projekt graficzny: Pablo Mandel ISBN: 978-0-8478-3293-4 Gdzie kupić: Amazon Zobacz pełny indeks i wstęp po przerwie.
Przedmowa Glenna Murcutta Przez ostatnie pięć lat miałem szczęście nauczać kilka tygodni w roku w Pacific Northwest na University of Washington w Seattle. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Bohlin Cywinski Jackson: The Nature of Circumstance”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zgłoszenie do konkursu rozstrzygającego / FAS (t)

Dzięki uprzejmości FAS (t) Ten wpis o udziale w rosyjskim porozumieniu FAS (t) koncentruje się na języku ojczystym tradycyjnej rosyjskiej architektury.
Pięć brył budynków nawiązuje do rosyjskiej tradycji budowlanej, wyróżniając się wyróżniającymi się profilami, które wyróżniają się na tle nieba.
Ponadto wszystkie mają wewnętrzną organizację i wzajemne relacje, które zapewniają rozkwit wydarzeń społecznych na poziomie gruntu, a także aspekt rosyjskich strategii projektowych.
Więcej o tym projekcie powraca po przerwie.
Pięć budynków mieszkalnych zajmuje 75 × 125 metrów, które są utrzymywane spójnie przez zespół, który biegnie wzdłuż całego bloku, wiążąc kompleks razem. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Zgłoszenie do konkursu rozstrzygającego / FAS (t)”