TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ

TENDENCJE DO ZMNIEJSZANIA STRUMIENIA ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO BUDYNKU Z INSTALACJI OGRZEWCZEJ W rozdziale 5 przedstawione zostały wyjątkowo trudne sytuacje w zakresie ogrzewania krajowych budynków dla zwierząt. Odpowiednie dla nich i wykorzystywane powszechnie za granicą paliwa ciekłe i gazowe lub energia elektryczna są tu całkowicie niedostępne. Stosowanie w wiejskich kotłowniach węgla jest powodem wcześniej już opisanych licznych kłopotów, ale najważniejszy z nich polega na tym, że jego dostawy z roku na rok będą przypuszczalnie mniejsze. Już obecni część budynków z instalacją ogrzewczą jest nieogrzewana lub niedostatecznie ogrzewana z braku paliwa. Są to jednak odrębne zagadnienia z obszarów awaryjnego ogrzewania obiektów lub stosunkowo krótkotrwałego doprowadzania ciepła. Teoretycznie wszystkie budynki mające dodatnie wartości strumienia ciepła dysponowanego mogą być samoogrzewalne, a więc, każde przeznaczone dla ssaków hodowlanych , przy czym uzyskanie zjawiska samoogrzewalnoci zależy, od jakości projektowania budynków inwentarskich. Osiągnięcie jak największej liczby budynków samoogrzewalnych jest, zatem najlepszą metodą na uniezależnienie się od dostaw paliwa. Zasady kształtowania zjawiska samoogrzewania podano szczegółowo w rozdz.3. [hasła pokrewne: badania geotechniczne, iwona ignaczak, holenderskie allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne holenderskie allegro iwona ignaczak