W instalacjach centralnego ogrzewania z rozdzialem górnym stosuje sie zazwyczaj przeplywowe naczynie odpowietrzajace na pionie wznosnym

W instalacjach centralnego ogrzewania z rozdziałem górnym stosuje się zazwyczaj przepływowe naczynie odpowietrzające na pionie wznośnym. Przy odgałęzienia dłuższych od 30 m używa się naczyń odpowietrzających przepływowych na końcach odgałęzienia, prowadząc równocześnie poziomy ze spadkiem do pionu wznośnego. Aby dokładnie opróżnić instalacji wodną we wszystkich najniższych jej punktach, montuje się zawory spustowe. 5.6.2. Ogrzewanie powietrzem Zasada projektowania instalacji powietrznej zaprezentowana została już w rozdz. 4. Zasada projektowania układu ogrzewczego podana została w p. 5.6.1, z tą tylko różnicą, że maksymalne temperatury wody w ogrzewaniach powietrznych są nieco inne: 95/70°C, 110/70°C, 130/70°C i 150/70°C, nie występuje tu bowiem niebezpieczeństwo oparzenia się zwierząt, gdyż nagrzewnice są obudowane i usytuowane poza pomieszczeniem inwentarskim. Tak więc instalacja doprowadzająca ciepłą wodę jest nadzwyczaj uprosz czona. Z węzła cieplnego o podłączeniu bezpośredni z siecią zewnętrzną woda grzejna przepływa rurami do nagrzewnicy, która umieszczona jest w zespole lub aparacie ogrzewczym. Urządzenia te lokuje się często w pomieszczeniach pomocniczych. Obowiązują tu wszystkie zasady rozprowadzania, odpowietrzania i odwadniania instalacji podane w punkcie poprzednim. 5.6.3. Wymiarowanie [hasła pokrewne: grunt pod płytki, badania geotechniczne, ogród dla leniwych ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne grunt pod płytki ogród dla leniwych