W pomieszczeniu inwentarskim mozna stosowac zarówno rozdzial dolny

W pomieszczeniu inwentarskim można stosować zarówno rozdział dolny, jak i górny, przy czym rozdział górny jest szczególnie użyteczny w przypadku, w którym w ścianach są wrota lub furty wybiegowe, bądź program technologiczny obejmuje dodatkowo podłogi przy ścianach zewnętrznych. Przewody zastępujące przy rozdziale górnym należy lokalizować pod stropem pomieszczenia lub pod oknami. W niewielkich budynkach przy takim rozdziale dopuszcza się także możliwość umieszczania grzejników tak, że ich środek pokrywa się z wysokością środka kotła. Poszczególne gałęzie poziomych przewodów rozdzielczych instalacji, co wyposaża się w zawory odcinające z kurkami spustowymi. Pozwala to na ich okresowe odłączanie i spuszczanie z nich wody, np. w czasie remontu czy awarii bez potrzeby przerywania pracy pozostałych części j instalacji. Przewody pionowe występujące w budynkach inwentarskich prowadzi się po wierzchu. Są to krótkie odcinki rur do wysokości około 2 m. W urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego stosować można tylko grzejniki z rur gładkich. Wynika to wyłącznie ze stanu sanitarnego środowiska, gdzie każda rozwinięta i trudno dostępna płaszczyzna grzejnika, np. w grzejnikach żeliwnych lub z rur żebrowych, staje się źródłem emisji gazów ze spiekających się na nich zanieczyszczeń bądź miejscem, w którym zanieczyszczenia mikrobiologiczne rozwijają się bez przeszkód. Właściwym punktem ustawienia grzejników, jak również pozostałych rur tej instalacji, są ściany zewnętrzne, szczególnie pod oknami. Inna ich lokalizacja pociąga za sobą konieczność zwiększenia powierzchni grzejników o 10%. Prądy powietrza przepływające przy ścianie zewnętrznej z oknem i grzejnikiem umieszczonym w dolnej strefie przedstawia rys. 5.24. Widać na nim, że opadające po zimnym oknie powietrze zostaje wrócone przez strumień ciepłego powietrza podgrzanego przez grzejnik rurowy. W przypadku ulokowan ia grzejników wysoko na ścianach zewnętrznych dla poprawienia przepływu powietrza wskazane jest wykonywanie osłon. Zawory odcinające grzejniki nie są wymagane przy instalacji pracującej w budynkach dla zwierząt. Instalacje wodne powinny mieć możliwość odpowietrzania przy jej napełnianiu lub napowietrzania w czasie spuszczania z niej wody oraz usuwania powietrza podczas eksploatacji. W instalacji z rozdziałem górnym służą do tego przewody rozprowadzające, natomiast z rozdziałem dolnym – przewody odpowietrzające. Objętość naczynia odpowietrzającego przy centralnym odpowietrzaniu nie powinna być mniejsza od litra na każde 12 000 w. Natomiast takie naczynia na przewodach nie muszą mieć objętości większej od 5 dcm3. [przypisy: wanna dla dwojga, mopr lublin zemborzycka, olx olecko ]

Powiązane tematy z artykułem: mopr lublin zemborzycka olx olecko wanna dla dwojga