Wlasnosci etylocelulozy

Własności etylocelulozy. Ze wszystkich pochodnych celulozy etyloceluloza posiada najmniejszy ciężar właściwy. Ponieważ jej gęstość wynosi 1,44, koszt jej w przeliczeniu na jednostkę objętości jest stosunkowo niewielki. Błony można sporządzać z roztworów etylocelulozy; odznaczają się one wyjątkowo dużą sprężystością, którą zachowują w dużym zakresie temperatur. Bardzo ważną zaletą błon sporządzonych z etylocelulozy jest to, że nawet w niskich temperaturach, jak na przykład w temperaturze -400C, są one rozciągliwe i odporne na wstrząsy. Etyloceluloza posiada wyjątkowo dobre własności elektryczne; jest ona nie tylko dobrym dielektrykiem, lecz posiada również stosunkowo niski współczynnik mocy. Własności te są tym bardziej cenne, że etyloceluloza posiada małą absorpcję wody, którą można jeszcze obniżyć przez zmieszanie z odpowiednimi składnikami. Na działanie kwasów i alkaliów wykazuje ona zupełnie dobrą odporność. Etyloceluloza jest rozpuszczalna w większości cieczy organicznych. Wydaje się, że jedynymi rozpuszczalnikami, które na nią działają, są węglowodory naftowe o prostych łańcuchach. Najlepszą mieszanką rozpuszczalników do sporządzania roztworów etylocelulozy jest mieszanina składająca się z 70 do 80 części wagowych węglowodorów aromatycznych, jak np. toluenu lub solvent-nafty, oraz 20 -+- 30 części wagowych alkoholu alifatycznego, jak np. alkoholu etylowego. Roztwory takie można sporządzać z łatwością, a użycie ich nie nastręcza żadnych trudności. [przypisy: grunt pod płytki , styropian yetico , iwona ignaczak  ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt pod płytki iwona ignaczak styropian yetico