Wymiennik

Dotyczy to obecnie ogrzewanych jeszcze obiektów dla kur, trzody chlewnej i cieląt. Na rysunku zaznaczone są następujące strumienie energii cieplnej: ciepło emitowane przez zwierzęta 19 000 W, ciepło przenikające przez przegrody zewnętrzne 7000 W, ciepło wyprowadzane przez wentylacje 20 000 W. W wyniku działania czynnika oznaczonego literami WT do pomieszczenia. ponownie wraca 8000 Wf tym samym łączne straty wynoszą: 7000 + 12 000 = 19 000 W co znaczy, że są one równoważone przez ciepło emitowane przez zwierzęta i budynek nie wymaga ogrzewania. Przykładowe zastosowanie w RFN wymiennika rurowego w tuczarni. Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniu pionowym, perforowanym kanałem rozdzielczym, a wywiewne na zewnątrz pionowym przewodem. Wymiennik ten ustawiony został bezpośrednio nad kanałem do transportu gnojowicy. Taka jego lokalizacja wynika z zasady pobierania powietrza ze strefy najbardziej zabrudzonej, jak również z tego, że urządzenie to służy do wykorzystania zarówno ciepła jawnego, jak i utajonego, po pobraniu którego i podczas jego oczyszczania krople wilgoci mogą spadać na podłogę rusztową wymienniki systemu Schoko zbudowane są na innej zasadzie. Ich konstrukcja przypomina plaster miodu wykonany z folii w długim pionowym kanale, gdzie przemiennie w poszczególnych komorach płynie powietrze odprowadzane i powietrze zewnętrzne, tak że każdy, poza skrajnymi, kanalik takim plastrze, jeżeli transportuje powietrze chłodniejsze, ma cztery przylegające do niego kanaliki z powietrzem ciepłym i odwrotnie, każdy z powietrzem odprowadzanym ma cztery ścianki chłodzone przez powietrze nawiewane. [patrz też: żeliwo szare, styropian yetico, bylinowy raj ]

Powiązane tematy z artykułem: bylinowy raj styropian yetico żeliwo szare