Zasady lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej

2. Zasady lokalizacji obiektów użyteczności publicznej Przy rozpatrywaniu zagadnienia lokalizacji obiektów użyteczności publicznej lub urządzeń usługowych należy rozwiązać dwa zadania: 1) ocenę lokalizacji istniejących urządzeń w celu wyprowadzenia wniosków co do ewentualnej jej zmiany, 2) właściwej lokalizacji nowych inwestycji w ramach planu ogólnego. Istotną cechą lokalizacji jest położenie projektowanego obiektu w stosunku do innych elementów miasta, względem których dany obiekt jest w pewnej zależności. Istnieją dwie zasadnicze grupy tych zależności; 1) pozytywna – dążąca do zbliżenia i powiązania obiektu z innymi elementami miasta, 2) negatywna – dążąca do oddalenia i odcięcia obiektu od innych elementów miasta. Przyczyny, które powodują wzajemne przybliżanie lub oddalanie różnych obiektów, mogą być natury: funkcjonalnej, higienicznej lub psychologicznej. Na przykład w odniesieniu do Szkoły podstawowej istnieją następujące zależności pozytywne: 1) powiązanie z dzielnicą mieszkaniową, 2) z zielenią, 3) z muzeum, wyższą uczelnią; negatywne: 1) oddalenie od arterii komunikacyjnej, 2) wesołego miasteczka, 3) ośrodków przemysłowych. Zadaniem lokalizacji jest znalezienie kompromisu między warunkami wypływającymi z zależności negatywnej i pozytywnej. Poza współzależnością między elementarni sąsiadującymi, istnieją dwa czynniki wpływające na lokalizację: 1) zagadnienie właściwego usytuowania obiektu pod względem gospodarczo-ekonomicznym w stosunku do całego miasta, danej dzielnicy lub danego. bloku; 2) sprawa właściwego, usytuowania obiektu ze względu na kompozycję przestrzenną. [patrz też: żeliwo szare , holenderskie allegro , wiersze po angielsku dla dzieci ]

Powiązane tematy z artykułem: holenderskie allegro wiersze po angielsku dla dzieci żeliwo szare