Duzym postepem w dziedzinie zastosowania zywic etenoidowych jest ich uzycie do produkcji gietkiej fibry.

Dużym postępem w dziedzinie zastosowania żywic etenoidowych jest ich użycie do produkcji giętkiej fibry. Emulsje żywic miesza się z masą papierową i z otrzymanej mieszaniny produkuje się zwykłą metodą fibrę w postaci arkuszy. Najważniejszym zastosowaniem pochodnych kwasu akrylowego jest ich użycie jako drugorzędnego monomeru do produkcji kopolimerów butadienu. Polimery kwasu metakrylowego posiadają bardzo duże znaczenie przede wszystkim ze względu na ich przezroczystość oraz zdumiewającą zdolność przepuszczania światła. Ponieważ posiadają one bardzo dużą wytrzymałość, a przy tym są bardzo lekkie, użyto ich w lotnictwie na osłony kabin pilotów, do okien itp. Materiały te posiadają szczególną własność przepuszczania światła po liniach krzywych, co zostało wykorzystane do wielu celów. Materiały tego rodzaju produkowane są pod nazwami: Perspex, LUJCite i Plexiglas. Wprawdzie obecnie stosowane są tylko twarde odmiany tego materiału, należy jednak spodziewać się, że w przyszłości będą produkowane również podobne materiały o własnościach kauczuku. Byłyby to szczególnego rodzaju materiały, gdyż posiadałyby zarówno własności kauczuku, jak i własności szkła. Innym ciekawym zastosowaniem żywic akrylowych jest użycie ich do produkcji sztucznych zębów. [hasła pokrewne: bylinowy raj , ogród dla leniwych , bylinowy raj prysznicowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bylinowy raj ogród dla leniwych olx żnin