Laktopren EV

Mast, Smith i Fisher prowadzili kopolimeryzację akrylanu etylu z niewielkimi ilościami maleinianu allilu, po czym otrzymane polimery wulkanizowali przy zastosowaniu różnych substancji. Najlepsze wyniki dała wulkanizacja bezsiarkowa. Maleinianu allilu używano w ilości od l do 5%. Fisher, Mast, Rehberg i Smith badali zachowanie się polimerów estrów kwasu akrylowego zawierających niewielkie ilości wielofunkcyjnych monomerów, jak butadienu, izoprenu oraz maleinianu allilu. W pewnych warunkach otrzymywano miękkie kopolimery o własnościach kauczuku, które można było łatwo mieszać z napełniaczami, z siarką oraz przyśpieszaczami. Otrzymane mieszanki formowano, a następnie wulkanizowano otrzymując ciekawe materiały o wybitnych własnościach kauczuku. Szereg elastomerów akrylowych otrzymano przez polimeryzację różnych estrów kwasu akrylowego CH2:CH•COOR. Wprawdzie stosowano głównie akrylan etylu, jednak największą uwagę zwrócono na polimery otrzymane przez kopolimeryzację akrylanu etylu z niewielkimi ilościami monomerów zawierających chlor. Laktopren EV otrzymano przez polimeryzację w emulsji mieszaniny składającej się z 95% akrylanu etylu oraz 5% eteru chloroetylowinylowego. Chociaż materiał ten wulkanizuje się wolniej niż odpowiedni polimer otrzymany z akrylanu etylu z dodatkiem akrylanu chloropropylu, jednak pod każdym innym względem oba polimery są do siebie podobne. Laktopren EV posiada prawdopodobnie następującą budowę: Własności i zalety Laktoprenu. Dla zobrazowania potencjalnych możliwości zastosowania Laktoprenu porównano jego własności z własnościami standardowego GR-S. [przypisy: instalbud żywiec , badania geotechniczne , wanna dla dwojga ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne instalbud żywiec wanna dla dwojga