Mozliwosci zastosowanie Laktoprenu

Wprawdzie, jak twierdzi Fisher, kauczuki butadienowe oraz elastomery akrylowe są podobne do siebie pod względem budowy, gdyż cząsteczki tych polimerów zbudowane są w postaci długich łańcuchów złożonych z atomów węgla, różnią się jednak tym, że kauczuki butadienowe posiadają wiązania olefinowe, lecz nie zawierają grup estrowych, a elastomery akrylowe posiadają grupy estrowe, lecz nie posiadają wiązań olefinowych. Budowa cząsteczek ma bezpośredni wpływ zarówno na własności polimerów, jak i ich produktów wulkanizacji. Wiązania olefinowe, których obecność umożliwia wulkanizację polimerów butadienu oraz kauczuku naturalnego, powodują to, że materiały te są bardzo podatne na utlenianie oraz starzenie. W przeciwieństwie do tych polimerów Laktopren, który nie posiada wiązań olefinowych, jest odporny na utlenianie oraz na działanie wpływów atmosferycznych. Odporność Laktoprenu na działanie olejów jest spowodowana prawdopodobnie obecnością grup estrowych zawierających atomy tlenu. Możliwości zastosowanie Laktoprenu. Laktopren powinien znaleźć zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie jego specyficzne własności mogą być wykorzystane W maksymalnym stopniu. Ze względu na jego doskonałą odporność na zginanie,pękanie, działanie tlenu,olejów oraz rozkład zarówno w temperaturach normalnych, jak i podwyższonych Laktopren powinien być użyty do produkcji takich artykułów, jak węże, uszczelki, pakunki, pasy transmisyjne i transporterowe, obuwie, zelówki i obcasy, które są narażone na działanie olejów lub ciepła. Mogą one być również używane do wykładania zbiorników, których materiał może się stykać z olejami lub być narażony na działanie wyższych temperatur, do wyrobów wałków drukarskich, artykułów białych lub w pastelowych odcieniach oraz materiałów i rękawiczek odpornych na działanie olejów; można go również użyć na podkładki do maszyn i przyrządów, do wyrobu mat i poduszek, powłok ochronnych, klejów, dysz do węży na gazolinę oraz do powlekania tkanin i papierów (zastosowanie roztworów lub emulsji wodnych). Należy zaznaczyć, że Laktopren próbowano stosować w postaci lateksu oraz jako kleje kauczukowe; z Laktoprenu sporządzono również materiały podobne do ebonitu. Brak jednak jest dostatecznej ilości danych aby móc więcej powiedzieć na temat zalet i możliwości użycia Laktoprenu w tej postaci. [przypisy: instalbud żywiec , badania geotechniczne , wanna dla dwojga ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne instalbud żywiec wanna dla dwojga