ODWODNIENIE GRUNTU DLA BUDOWY URZADZEN PODZIEMNYCH

ODWODNIENIE GRUNTU DLA BUDOWY URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 6. L Uwagi ogólne Przeważającą część robót wykopowych przy budowie kanałów oraz innych budowli podziemnych trzeba wykonywać poniżej poziomu wody gruntowej. Woda ta przeszkadza przy wykonawstwie robót, przeto w miejscu budowy należy wykop odwodnić. Przy niektórych robotach, np. przy budowie fundamentów, budowli inżynierskich postępuje się zwykle w ten sposób, że miejsce budowy ogranicza się za pomocą ścianki szczelnej i z tak ograniczonego wykopu pompuje się wodę w celu osuszenia tylko tej przestrzeni, na której wznosi się konstrukcję. Sposób ten -rzadko kiedy może być zastosowany do budowli podziemnych o planie wydłużonym, jak tunele kolei podziemnych lub kanały miejskie. Zastosowanie ścianek szczelnych przy budowie tych ostatnich urządzeń byłoby bardzo kosztowne i kłopotliwe. [podobne: badania geotechniczne, instalbud żywiec, sitech polkowice ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne instalbud żywiec sitech polkowice