Odwodnienie wykopów pod budowle podziemne

Najbardziej wskazane jest wykonywanie wykopów kanalizacyjnych odeskowanych elementami poziomymi. Nawet przy budowie poważnych budowli podziemnych, jak kolej podziemna w Berlinie, gdzie dno wykopu było zagłębione nieraz o więcej niż 10 m poniżej zwierciadła wody gruntowej – stosowana była metoda zabezpieczania ścian wykopu za pomocą deskowania z bali poziomych. Odwodnienie wykopów pod budowle podziemne z odeskowaniem poziomym lub pionowym nieszczelnym można wykonać jedną z dwóch metod. Pierwszą z nich jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z wykopu w miarę jego głębienia. Drugą jest uzyskiwanie obniżenia poziomu wody za pomocą pompowania ze specjalnych studni, znajdujących się poza obrysem wykopu. Przy pompowaniu wody bezpośrednio z wykopu nie można dopuścić do rozmywania dna wykopu i wypłukiwania gruntu spoza jego ścian, gdyż w takim przypadku może nastąpić osłabienie, uszkodzenie, a nawet zawalenie. się deskowania ścian wykopu. [przypisy: grunt pod płytki, hurtownie budowlane szczecin, badania geotechniczne ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne grunt pod płytki hurtownie budowlane szczecin