Ogrzewania awaryjne

Ogrzewania awaryjne Dotychczas brak jest w kraju urządzeń mogących ogrzewać obiekty inwentarskie w krótkim okresie, przy założeniu paliwa stałego i koniecznej mobilności całej instalacji. W latach siedemdziesiątych, kiedy nie występowały jeszcze trudności w stosowaniu do celów ogrzewczych paliwa płynnego, taką rolę spełniały agregaty typu AGP, szczególnie AGP-50. Jest to przenośna dmuchawa ciepłego powietrza ogrzewana olejem. Konstrukcja tych agregatów była bardzo zbliżona do agregatu produkowanego przez firmę Aprilis 4 – Gepgyar typu OTM-160 oraz do wielu innych analogicznych propozycji zagranicznych. Oto kilka danych o krajowych agregatach rodziny AGP: – typ AGP-20; moc cieplna około 23 000 W, strumień podgrzanego czystego powietrza wentylacyjnego 1100 m3/h, rodzaj paliwa – olej napędowy zużycie paliwa – 2,25 kg/h, sprawność agregatu 88%, temperatura podgrzanego powietrza 100°C, długość 1250 mm, szerokość 375 mm, wysokość 515 mm oraz masa 45 kg; – typ AGP-50; moc cieplna około 60 000 W, strumień powietrza 2000 m3/h, zużycie oleju napędowego 6,0 kg/h, sprawność 83%, temperatura podgrzanego powietrza 120°C, długość 1840 mm, szerokość 610 mm, wysokość 850 mm oraz masa 46 kg: – typ AGP-80; moc cieplna około 80 000 W, strumień powietrza 13/h, zużycie oleju napędowego 10,0 kg/h, sprawność 80%, temperatura podgrzanego powietrza 130°C, długość 1970 mm, szerokość 610 mm, wysokość 910 mm oraz masa 171 kg. [patrz też: ogród dla leniwych, grunt pod płytki, wanna dla dwojga ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt pod płytki ogród dla leniwych wanna dla dwojga