Poliwinylobutyral podtrzymuje palenie

Poliwinylobutyral podtrzymuje palenie, można jednak sporządzać mieszanki, które palą się bardzo wolno. Mieszanki poliwinylobutyralu są wrażliwe na przewulkanizowanie, które powoduje gwałtowny spadek ich wytrzymałości na rozciąganie, jednak w normalnych. warunkach wulkanizacji jest rzeczą mało prawdopodobną, aby materiał mógł ulec przewulkanizowaniu. Poltwinylobutyral zastosowano na szeroką skalę do produkcji płaszczy przeciwdeszczowych, worków do wody, łodzi pontonowych, opakowań żywności itp. Użyto go również w zastępstwie kauczuku do produkcji węży. Ze względu na możliwość barwienia go na różne kolory użyto go do produkcji wielu artykułów domowego użytku, jak np. obrusów, a przede wszystkim do wyrobu materiałów wodoodpornych. Poliestry akrylowe. Kwas akrylowy znany jest od dawna. Już w r. 1843 Redtenbacher otrzymał ester etylowy kwasu akrylowego,• a w r. 1880 Kahlbaum otrzymał z estru metylowego kwasu akrylowego przezroczysty polimer. W r. 1883 Weger sporządził ester metylowy, etylowy i propylowy kwasu akrylowego. Moureu zaś otrzymał szereg innych pochodnych kwasu akrylowego, między innymi amidek, chlorek oraz nitryl. Obecna produkcja oparta jest na pracach Rohma , który w roku 1901 sporządził z pochodnych kwasu akrylowego szereg stałych przezroczystych polimerów . Produkcję tych polimerów rozpoczęto dopiero od 1931 r. po udoskonaleniu przez Bauera (współpracownika Rohma )metod otrzymywania estrów kwasu akrylowego. [patrz też: olx bielsko biała , hurtownie budowlane szczecin , sitech polkowice ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownie budowlane szczecin olx bielsko biała sitech polkowice