PROJEKTOWANIE ZIELENI W MIESCIE

1. Uwagi ogólne Poza zielenią znajdującą się na terenach mieszkaniowych, przemysłowych, na ulicach i placach publicznych, wszystkie miasta i osiedla powinny mieć tereny zielone, przeznaczone wyłącznie do użytku publicznego. Zadaniem zieleni w miastach jest: 1) zapewnienie właściwych warunków klimatycznych; 2) zapewnienie terenów wypoczynkowych, rozrywkowych, sportowych, użytkowanych przez wszystkich mieszkańców miasta lub przyjezdnych. Wielkość terenów zielonych określa się w stosunku do wielkości osiedli; jednakże przy normowaniu i projektowaniu zieleni należy uwzględnić warunki miejscowe, kształtujące się indywidualnie w poszczególnych miastach, a nawet dzielnicach. Przy ocenie czynników, towarzyszących projektowaniu zieleni, należy brać pod uwagę Wpływy dodatnie i ujemne. Czynnikami sprzyjającymi będą: korzystna rzeźba terenu, przyległe lasy, rzeki i jeziora. Czynnikami nie sprzyjającymi będą węzły kolejowe, uciążliwy przemysł, niekorzystny układ rzeźby terenu, gęsta i wysoka zabudowa istniejąca. Tereny zielone znajdujące się w obrębie miasta dzielimy na zieleń urządzoną i zieleń nieurządzoną. W skład terenów urządzonych wchodzą: 1. Parki spacerowo-wypoczynkowe (wypoczynek bierny). [hasła pokrewne: żeliwo szare , holenderskie allegro , wiersze po angielsku dla dzieci ]

Powiązane tematy z artykułem: holenderskie allegro wiersze po angielsku dla dzieci żeliwo szare