Przykladowy proces zmiany parametrów

Przykładowy proces zmiany parametrów powietrza tylko w wyniku dostarczenia do niego strumienia energii cieplnej Oz np. przez nagrzewnice lub grzejniki konwekcyjne. W punkcie oznaczonym nr 1 mamy wilgotność względną Pl zbliżona do 100% i niską temperaturę t. Po dostarczeniu ciepła o strumieniu parametry powietrza uzyskują inne wartości. Wilgotność względna 2 znacznie się zmniejsza, a temperatura powietrza wzrasta do wartości t2. Analogicznie może przebiegać proces odwrotny, gdy w budynku wystąpi dodatkowo źródło chłodu (odbieranie energii cieplnej). Wtedy parametry powietrza z punktu 2 zmienią swoją wartość na parametry z punktu 1. W rzeczywistości procesy zachodzące w powietrzu bywają bardziej złożone, oprócz jednego teoretycznego, występującego w komorze klimatyzacyjnej dla okresu zimowego, zwanego adiabatycznym, a przebiegającego przy stałej ilości energii cieplnej. Pozostałe przemiany politropowe są spowodowane zmiennym strumieniem energii cieplnej. W wilgotnych pomieszczeniach inwentarskich procesy są zbliżone do wyżej omawianych. Tak, więc, w budynku inwentarskim każda zmiana parametrów powietrza wewnętrznego wywołana jest zmianą strumienia energii cieplnej. [więcej w: olx bielsko biała, olx olecko, bylinowy raj ]

Powiązane tematy z artykułem: bylinowy raj olx bielsko biała olx olecko