ROZWÓJ KONSTRUKCJI WYMIENNIKÓW WYKORZYSTUJACYCH PONOWNIE ENERGI CIEPLNA

Należy jednak być realistą, bowiem jeżeli nawet podaje się się poziom krajowego projektowania i dzięki temu zwiększy się liczbę budynków samoogrzewalnych o dodatkowe dotychczas ogrzewane, to oprócz obiektów dla kur wystąpią także pomieszczenia np. dla stada postawowego, wymagające dodatkowego strumienia energii cieplnej. Samoogrzewalnoć nie obejmie wszystkich pomieszczeń inwentarskich. Dla tych, które znajdą się poza tym zakresem, istnieje bez paliwowa możliwość dogrzania na drodze ponownego wykorzystania energii cieplnej wypływającej z budynku z powietrzem wentylacyjnym. 6.3. ROZWÓJ KONSTRUKCJI WYMIENNIKÓW WYKORZYSTUJACYCH PONOWNIE ENERGI CIEPLNĄ Pierwsze zastosowania urządzeń do odzyskiwania energii cieplnej, jeszcze w początkach tego wieku, dotyczyły gazów i spalin odprowadzanych do atmosfery. Były to gazy o wysokiej temperaturze. Wymienniki służące do tego celu miały następujące konstrukcje: – wymiennik przeponowy jego przykładem może b yć komin podzielony pionową szczelną przegrodą z blachy stalowej. W ten sposób utworzone są dwa przylegające do siebie przewody. Jednym z nich wyprowadzane są ciepłe spaliny, a w drugim prowadzone jest powietrze, które w miarę pokonywania drogi w przewodzie podnosi swoją temperaturę; – wymiennik akumulacyjny rozwiązanie analogiczne do poprzedniego, z tym że przewód wykonany jest z materiału akumulacyjnego. [patrz też: piec wolnostojący z płaszczem wodnym, zgn bielany, zgn bielany DRE ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt pod płytki piec wolnostojący z płaszczem wodnym zgn bielany