Ogrzewania awaryjne

Ogrzewania awaryjne Dotychczas brak jest w kraju urządzeń mogących ogrzewać obiekty inwentarskie w krótkim okresie, przy założeniu paliwa stałego i koniecznej mobilności całej instalacji. W latach siedemdziesiątych, kiedy nie występowały jeszcze trudności w stosowaniu do celów ogrzewczych paliwa płynnego, taką rolę spełniały agregaty typu AGP, szczególnie AGP-50. Jest to przenośna dmuchawa ciepłego powietrza ogrzewana olejem. Konstrukcja tych agregatów była bardzo zbliżona do agregatu produkowanego przez firmę Aprilis 4 – Gepgyar typu OTM-160 oraz do wielu innych analogicznych propozycji zagranicznych. Oto kilka danych o krajowych agregatach rodziny AGP: – typ AGP-20; moc cieplna około 23 000 W, strumień podgrzanego czystego powietrza wentylacyjnego 1100 m3/h, rodzaj paliwa – olej napędowy zużycie paliwa – 2,25 kg/h, sprawność agregatu 88%, temperatura podgrzanego powietrza 100°C, długość 1250 mm, szerokość 375 mm, wysokość 515 mm oraz masa 45 kg; – typ AGP-50; moc cieplna około 60 000 W, strumień powietrza 2000 m3/h, zużycie oleju napędowego 6,0 kg/h, sprawność 83%, temperatura podgrzanego powietrza 120°C, długość 1840 mm, szerokość 610 mm, wysokość 850 mm oraz masa 46 kg: – typ AGP-80; moc cieplna około 80 000 W, strumień powietrza 13/h, zużycie oleju napędowego 10,0 kg/h, sprawność 80%, temperatura podgrzanego powietrza 130°C, długość 1970 mm, szerokość 610 mm, wysokość 910 mm oraz masa 171 kg. Continue reading „Ogrzewania awaryjne”

W instalacjach centralnego ogrzewania z rozdzialem górnym stosuje sie zazwyczaj przeplywowe naczynie odpowietrzajace na pionie wznosnym

W instalacjach centralnego ogrzewania z rozdziałem górnym stosuje się zazwyczaj przepływowe naczynie odpowietrzające na pionie wznośnym. Przy odgałęzienia dłuższych od 30 m używa się naczyń odpowietrzających przepływowych na końcach odgałęzienia, prowadząc równocześnie poziomy ze spadkiem do pionu wznośnego. Aby dokładnie opróżnić instalacji wodną we wszystkich najniższych jej punktach, montuje się zawory spustowe. 5.6.2. Ogrzewanie powietrzem Zasada projektowania instalacji powietrznej zaprezentowana została już w rozdz. Continue reading „W instalacjach centralnego ogrzewania z rozdzialem górnym stosuje sie zazwyczaj przeplywowe naczynie odpowietrzajace na pionie wznosnym”

ROZWÓJ KONSTRUKCJI WYMIENNIKÓW WYKORZYSTUJACYCH PONOWNIE ENERGI CIEPLNA

Należy jednak być realistą, bowiem jeżeli nawet podaje się się poziom krajowego projektowania i dzięki temu zwiększy się liczbę budynków samoogrzewalnych o dodatkowe dotychczas ogrzewane, to oprócz obiektów dla kur wystąpią także pomieszczenia np. dla stada postawowego, wymagające dodatkowego strumienia energii cieplnej. Samoogrzewalnoć nie obejmie wszystkich pomieszczeń inwentarskich. Dla tych, które znajdą się poza tym zakresem, istnieje bez paliwowa możliwość dogrzania na drodze ponownego wykorzystania energii cieplnej wypływającej z budynku z powietrzem wentylacyjnym. 6.3. Continue reading „ROZWÓJ KONSTRUKCJI WYMIENNIKÓW WYKORZYSTUJACYCH PONOWNIE ENERGI CIEPLNA”

Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdzil Ozdogny, powoduja wystepowanie kaszlu

Podczas gorącego suchego lata przy niedostatecznym obniżeniu temperatury nocą w pomieszczeniach inwentarskich przewidzianych na pobyt stały zwierząt mogą wystąpić parametry mikroklimatu niekorzystne dla zdrowia i produkcji zwierząt przykładem dowodzącym tego stwierdzenia są wyniki badań, które przeprowadzili uczeni amerykańscy: Bond, Helly i Heitmann. Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdził Ozdogny, powodują występowanie kaszlu u świń. Analizując te informacje z łatwością można zauważyć, że już po przekroczeniu temperatury powietrza wewnętrznego około 22°C następuje spadek produkcji (spadek przyrostu masy), przy czym jest on największy u zwierząt o dużej masie ciała. W temperaturze powietrza około 37°C następują u zwierząt znaczne ubytki masy. Podniesienie wilgotności względnej powietrza przy wysokich temperaturach sprzyja szybkiemu rozwojowi bakterii i ogólnemu pogorszeniu stanu zdrowotnego zw ierząt. Continue reading „Natomiast wilgotne pomieszczenia przy wysokiej temperaturze powietrza, jak stwierdzil Ozdogny, powoduja wystepowanie kaszlu”

Przy okreslonym azymucie slonecznym sciany kat Y maleje wraz ze zmniejszeniem sie kata wysokosci wzniesienia slonca, a zwanego krótko wysokoscia slonca

Przy określonym azymucie słonecznym ściany kąt Y maleje wraz ze zmniejszeniem się kąta wysokości wzniesienia słońca, a zwanego krótko wysokością słońca. W rezultacie promieniowanie na ściany zorientowane w kierunku począwszy od SE a do SW jest w okresie jego szczytowego nasilenia większe w Krakowie (500 szerokości północnej) niż w Neapolu, Madrycie czy Ankarze 40° szerokości północnej. Omawiając promieniowanie słoneczne nie sposób nie przytoczyć podstawowych informacji ogólnych o jego intensywności i czynnikach, od jakich ono zależy. Na skutek promieniowania słonecznego na powierzchni czarnej ustawionej poza atmosferą ziemską prostopadle do kierunku promieni, wydziela się strumień ciepła równy 1423 w/m2. Wielkość ta uznana została za stałą słoneczną. Continue reading „Przy okreslonym azymucie slonecznym sciany kat Y maleje wraz ze zmniejszeniem sie kata wysokosci wzniesienia slonca, a zwanego krótko wysokoscia slonca”

Budownictwo i architektura : Konkurs dla studentów Designu Stalowego

Dzięki uprzejmości ACSA i AISC Stowarzyszenie Collegiate Schools of Architecture (ACSA) i Amerykański Instytut Konstrukcji Stalowych (AISC) rzuca wyzwanie studentom architektury w jedenastym corocznym konkursie studenckim w zakresie projektowania stali na rok akademicki 2010-2011, aby zapoznać się z różnorodnymi projektami zagadnienia związane z wykorzystaniem stali w projektowaniu i budownictwie.
Konkurs na projekt odbywa się w dwóch kategoriach.
Pierwszą kategorią jest Centrum Pomocy Bezdomnym, które wzywa do stworzenia programu, który służy jako pomost dla przygotowania mieszkańców do powrotu do społeczeństwa, przy jednoczesnym przeprowadzeniu projektu obiektu na miejskiej stronie internetowej uczestnika.
Druga kategoria to otwarte zgłoszenie dla dowolnego typu budynku.
Względy dostępności i bezpieczeństwa są głównym czynnikiem w Ośrodku dla Bezdomnych. Continue reading „Budownictwo i architektura : Konkurs dla studentów Designu Stalowego”

Architektura 21szego wieku : Wskaźnik: fotografowanie architekta, część 1: maska społeczna

August Sander, architekt Hans Heinz Luttgen, 1926, srebrny nadruk żelatynowy (via iphotocentral.com).
Wydaje się pewny siebie, ale niespokojny przed obiektywem.
Podobnie jak inne osoby z wyższej klasy, sfotografowano go przed prostym tłem, pozwalając mu mówić bez pomocy zaśmieconego kontekstu.
Fragment z przełomowej książki Susan Sontag O fotografii prześladuje mnie: fotografia jest zarówno pseudo-obecnością, jak i znakiem nieobecności.
Jak ogień z drewna w pokoju, fotografie – zwłaszcza ludzi, odległych krajobrazów i odległych miast, znikających przeszłości – są podżeganiem do zadumy (s. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Wskaźnik: fotografowanie architekta, część 1: maska społeczna”

Budownictwo wczoraj i dzis : Kaohsiung Port Terminal / Reiser + Umemoto

Reiser + Umemoto.
Sprawdź ostatnią wygraną Reiser + Umemoto dla Portu i Ośrodka Cruise Service w Kaohsiung na południu Tajwanu.
Współpracując z Fei i Cheng and Associates z siedzibą w Taipei, nowojorskim Ysraelem A.
Seinukiem, PC i Arupem z siedzibą w Hongkongu, nowy projekt wykorzystuje swoje umiejscowienie na nabrzeżu, podczas gdy spadające fale przypominające fale organiczne odpływają kaskadowo.
Więcej o zwycięskiej propozycji po przerwie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Kaohsiung Port Terminal / Reiser + Umemoto”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Vershina Trade & amp; Centrum rozrywki / Erick van Egeraat

Dzięki uprzejmości Erick van Egeraat Niedawno przedstawiliśmy budynek szachowy Erica van Egeraata w autonomicznym regionie Khanti-Mansiysk, który oficjalnie otworzył 7 grudnia.
Teraz zwracamy uwagę na Centrum Handlu i Rozrywki Versamine, które oficjalnie otworzyło się tego samego dnia.
37.000 metrów kwadratowych, najnowocześniejsze centrum handlu i rozrywki w Surgut, Rosja oferuje przestrzeń dla handlu detalicznego, sportów ekstremalnych, tańca, restauracji, barów i podziemnego klubu nocnego.
Ośmiopiętrowy obiekt zapewnia całodobowe zajęcia dla gości w każdym wieku.
Dialektyczna gra światła i ciemności, nocy i dnia stanowi podstawę koncepcji. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Vershina Trade & amp; Centrum rozrywki / Erick van Egeraat”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Konkurs Solar Park South / POSAD

Dzięki uprzejmości POSAD, holenderskich urbanistów POSAD, podzielili się z nami swoją propozycją konkursu Solar Park South we Włoszech, za który otrzymali wyróżnienie.
Więcej zdjęć i informacji prasowych po przerwie.
Holenderscy planiści miejscy POSAD zostali niedawno wyróżnieni za swoją propozycję w międzynarodowym konkursie na Solar Park south w Kalabrii we Włoszech, który był gospodarzem New Italian Blood.
Holenderska praktyka została wybrana spośród ponad dwustu zgłoszeń na całym świecie.
W konkursie zaproszono architektów i urbanistów do podzielenia się swoją wizją przekształcenia części zlikwidowanej. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Konkurs Solar Park South / POSAD”