Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem calkowitego podstawienia

Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem całkowitego podstawienia; na każdą podstawową cząsteczkę glukozy w polimerze przypada od 2 do 2,5 grup etylowych. Ciekawe jest, że pochodne celulozy mają budowę ,podobną do budowy kauczuku naturalnego, gdyż ich cząsteczki składają się z powtarzających się cząsteczek podstawowych połączonych w długie łańcuchy, Etylocelulozę otrzymuje się w ten sposób, że na odpadki nasion bawełny działa się najpierw stężonym roztworem wodorotlenku sodowego, co prowadzi do powstania alkalicelulozy, Pod działaniem wodorotlenku sodowego wygląd zewnętrzny odpadków nasion bawełny nie ulega większej zmianie. Na otrzymaną alkalicelulozę działa się następnie gazowym chlorkiem etylu pod ciśnieniem, w wyniku czego atomy sodu ulegają podstawieniu przez grupę etylową dając etylocelulozę. Proces prowadzi się przy bardzo ścisłej kontroli, co zapobiega niepożądanemu rozbiciu cząsteczek celulozy i umożliwia ekonomiczne prowadzenie procesu alkilowania. Po ukończeniu reakcji otrzymany produkt wymywa się dużą ilością wody w celu usunięcia wszystkich rozpuszczalnych składników, Różne gatunki etylocelulozy. Continue reading „Etyloceluloza spotykana w handlu nigdy nie jest produktem calkowitego podstawienia”

Tworzywa oraz blony sporzadzane z materialów o duzej lepkosci sa bardziej sprezyste i mocniejsze niz sporzadzane z materialów o mniejszej lepkosci

Materiały o większej zawartości grup etoksylowych, wahającej się w granicach od 48 do 49,5010. Są rozpuszczalne w większej ilości rozpuszczalników, są bardziej odporne, na działanie wody, posiadają -niższą temperaturę mięknięcia i łatwiej się mieszają z innymi materiałami, Są one przy tym mniej sprężyste niż materiały o mniejszej zawartości grup etoksylowych. Oprócz zawartości grup etoksylowych, na własności materiału wpływa jego lepkość. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że zawartość grup etoksylowych jest uzależniona od chemicznego składu, lepkość zaś jest funkcją budowy polimeru. Innymi słowy, lepkość jest uzależniona w pierwszym rzędzie od ciężaru cząsteczkowego, czyli od liczby podstawowych cząsteczek glukozy wchodzących w skład przeciętnego łańcucha polimeru. Continue reading „Tworzywa oraz blony sporzadzane z materialów o duzej lepkosci sa bardziej sprezyste i mocniejsze niz sporzadzane z materialów o mniejszej lepkosci”

Wlasnosci etylocelulozy

Własności etylocelulozy. Ze wszystkich pochodnych celulozy etyloceluloza posiada najmniejszy ciężar właściwy. Ponieważ jej gęstość wynosi 1,44, koszt jej w przeliczeniu na jednostkę objętości jest stosunkowo niewielki. Błony można sporządzać z roztworów etylocelulozy; odznaczają się one wyjątkowo dużą sprężystością, którą zachowują w dużym zakresie temperatur. Bardzo ważną zaletą błon sporządzonych z etylocelulozy jest to, że nawet w niskich temperaturach, jak na przykład w temperaturze -400C, są one rozciągliwe i odporne na wstrząsy. Continue reading „Wlasnosci etylocelulozy”

Dachówke ciagniona produkuje sie podobnie jak cegle

W zależności od sposobu wytwarzania dachówkę dzieli się na dwa zasadnicze typy: dachówkę ciągnioną i dachówkę tłoczoną, tj. prasowaną – w specjalnych formach pod ciśnieniem. Dachówkę ciągnioną produkuje się podobnie jak cegłę – maszynowo – przepuszczając przez odpowiedni ustnik pasma gliny. W ten sposób otrzymują one właściwy kształt, a następnie są przecinane. Do dachówki ciągnionej zalicza się następujące rodzaje dachówek: dachówkę karpiówkę, zakładową i holenderską, a do dachówki tłoczonej marsylską, klasztorną i gąsiory. Continue reading „Dachówke ciagniona produkuje sie podobnie jak cegle”

pompowanie wody wprost z wykopu polaczone jest z duzymi trudnosciami

Przy bardzo dużym dopływie wody do wykopu trudno jest zapobiec opisanym wyżej podmyciom ścian wraz z towarzyszącymi temu skutkami. Praktycznie biorąc, sposób ten można stosować jedynie w przypadku, gdy przepuszczalność gruntu, określona współczynnikiem filtracji Darcy dla gruntów niespoistych waha się w granicach 1 > «» 10-3 cm/sek co odpowiada gruntom piaszczystym (piaskom o różnym uziarnieniu od gruboziarnistych do pylastych). Przy gruntach pylastych o współczynniku filtracji mniejszym od podanej wyżej wielkości , tj. przy k < 10-3 cm/sek - pompowanie wody wprost z wykopu połączone jest z dużymi trudnościami i często zachodzą okoliczności opisane wyżej, czyli następuje wymywanie gruntu spoza ścian wykopu. W gruntach spoistych sposób ten stosuje się bez większych trudności, gdyż dopływ wody jest tu zwykle nieznaczny. Continue reading „pompowanie wody wprost z wykopu polaczone jest z duzymi trudnosciami”

Wymiennik

Dotyczy to obecnie ogrzewanych jeszcze obiektów dla kur, trzody chlewnej i cieląt. Na rysunku zaznaczone są następujące strumienie energii cieplnej: ciepło emitowane przez zwierzęta 19 000 W, ciepło przenikające przez przegrody zewnętrzne 7000 W, ciepło wyprowadzane przez wentylacje 20 000 W. W wyniku działania czynnika oznaczonego literami WT do pomieszczenia. ponownie wraca 8000 Wf tym samym łączne straty wynoszą: 7000 + 12 000 = 19 000 W co znaczy, że są one równoważone przez ciepło emitowane przez zwierzęta i budynek nie wymaga ogrzewania. Przykładowe zastosowanie w RFN wymiennika rurowego w tuczarni. Continue reading „Wymiennik”

Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursowa Portu Kaohsiung / Asymptote Architecture i Artech Architekci

Asymptote Architecture Asymptote Architecture i Artech Architects zostały nagrodzone blisko drugim miejscem w projekcie Kaohsiung Marine Gateway.
Projekt proponuje 200-metrową strukturę usytuowaną pomiędzy dwoma 14-piętrowymi wieżami zlokalizowanymi w nowo powstałych granicach portowych.
We wniosku wzywa się do podjęcia nowej miejskiej interwencji na nabrzeżu miast, łączącej aspekty kulturalne i handlowe z funkcjami terminalu portowego, w których budynek ma powstać.
Przestrzeń technologiczna i architektura budynków ma być uderzającym i eleganckim dodatkiem do szybko zmieniającego się miasta Kaohsiung i działać jako katalizator unikalnego i trwałego rozwoju miast w nadchodzących latach i dziesięcioleciach.
Dalszy opis i rendering propozycji Asymptote Architecture i Artech Architekci po przerwie. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Propozycja konkursowa Portu Kaohsiung / Asymptote Architecture i Artech Architekci”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Rzeka Bronx Greenway River House / Kiss + Cathcart Architects

Dzięki uprzejmości Kiss + Cathcart Architects W 2007 roku Kiss + Cathcart Architects zostali wyróżnieni nagrodą New York City Design Commission Award dla River House, która ma znajdować się na rzece Bronx na ostatnim odcinku tuż przed opróżnieniem East River i być obsługiwane przez Przymierze Bronx River w imieniu miasta.
Dom Rzeki został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju jako najwyższym priorytecie, opracowanym jako żywy element parku.
Więcej informacji na temat Boat House w Bronx po przerwie.
Budynek wykorzystuje rozległy system technologii czystej energii i szczyci się swoją otwartością na zachowanie roślinności i rodzimego życia roślinnego z zielonym ekranem, który składa się z metalowego ogrodzenia z siatki z rozległym pokryciem winorośli i roślin oraz zapewnia schronienie dla ptaków i owadów.
Cechy krajobrazu otaczające strukturę 7000 stóp kwadratowych pozwalają na dwie główne przestrzenie publiczne, które mają stać się centralnym aspektem budowy. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Rzeka Bronx Greenway River House / Kiss + Cathcart Architects”

Architektura 21szego wieku : Budynek szachowy / Erick van Egeraat

Dzięki uprzejmości Erick van Egeraat 7 grudnia holenderski architekt Erick van Egeraat oficjalnie otworzył swój budynek szachowy w autonomicznym regionie Khanti-Mansiysk.
Nowy budynek o powierzchni 5000 metrów kwadratowych w Chanty-Mansyjsku już we wrześniu był gospodarzem igrzysk olimpijskich w 2010 roku.
Teraz w grudniu oficjalnie otworzy się dla mieszkańców.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Erick van Egeraat ściśle współpracował z gminą Chanty-Mansyjsk i jej głównym dobroczyńcą Gazpromem w realizacji tego niezwykłego budynku. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Budynek szachowy / Erick van Egeraat”