W temperaturach niskich poliwinylobutyral ma sklonnosc do sztywnienia

W temperaturach niskich poliwinylobutyral ma skłonność do sztywnienia; moduł Younga, który w temperaturze +21()C wynosi 14 kG/cm2, zwiększa się w temperaturze -560C do 1125 kG/cm2. Mimo to jednak temperatura, w której materiał kruszy się, jest bardzo niska, przeważnie poniżej -40oC, a dla pewnych materiałów poniżej -680C. Ciężar właściwy poliwinylobutyralu wynosi 1,06, a gotowej mieszanki – około 1,4; . Ponieważ napełniacze nie mają większego wpływu na zdolność krycia jak również na większość własności poliwinylobutyralu, a koszt otrzymywania żywicy jest duży, mieszanki sporządzane są z dużą zawartością napełniaczy. Ze względu na to, że żywice te są przezroczyste i bezbarwne, możliwości ich barwienia są nieograniczone. Poliwinylobutyral nie żółknie na świetle słonecznym przez dłuższy okres czasu; nie ma również niebezpieczeństwa osłabienia wytrzymałości tkanin lub jakichkolwiek innych ujemnych wpływów wywołanych rozkładem polimeru. Zaledwie kilka rozpuszczalników, z wyjątkiem alkoholi, estrów oraz związków aromatycznych, wywiera większy wpływ na własności polimeru; większość rozpuszczalników powoduje tylko ekstrakcję plastyfikatorów. Mieszanki pod wpływem węglowodorów alifatycznych nie pęcznieją, tylko stopniowo twardnieją wskutek ekstrakcji plastyfikatorów. [patrz też: olx bielsko biała , hurtownie budowlane szczecin , sitech polkowice ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownie budowlane szczecin olx bielsko biała sitech polkowice