WPLYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT

WPŁYW ENERGII CIEPLNEJ NA MIKROKLIMAT W poprzednich rozdziałach przedstawiono rolę poszczególnych czynników w kształtowaniu mikroklimatu w budynkach dla zwierząt. Z łatwością daje się zauważyć, że o parametrach mikroklimatu decyduje energia występująca w procesie wymiany ciepła w danym obszarze powietrza wewnętrznego. Tak, więc, budynek inwentarski z jego kształtem zewnętrznym, oporami termicznymi przegród zewnętrznych oraz parametrami powietrza wewnętrznego można opisać strumieniem ciepła traconego przez przegrody zewnętrzne Qb. Natomiast warunki środowiskowe, łącznie z ,odpowiednim poziomem wilgoci i stanem zanieczyszczeń chemicznych, ustalają dany strumień powietrza wentylacyjnego, który wyprowadza z budynku strumień energii cieplnej Q o natężeniu strumieni energii cieplnej Qb i Qw decyduje następny czynnik, czyli klimat zewnętrzny. Natomiast obsada zwierzęca stanowi również dla mikroklimatu strumień energii cieplnej O k. Ciepło z insta lacji ogrzewczej jest piątym strumieniem o intensywności O . Można, zatem powiedzieć, że dla określonego, budynku, obsady zwierzęcej i technologii produkcji, a zarazem natężenia przepływu strumienia powietrza wentylacyjnego, mikroklimat zależny jest wyłącznie od energii cieplnej. [więcej w: żeliwo szare, sitech polkowice, iwona ignaczak ]

Powiązane tematy z artykułem: iwona ignaczak sitech polkowice żeliwo szare