Zadanie zakladu przemyslowego

Zadaniem zakładu przemysłowego, jest uporządkowanie całej dzielnicy, nadanie jej wyrazu i podciągnięcie architektoniczne otoczenia. Zlokalizowanie zakładu przemysłowego w krajobrazie poza granicami osiedli powinno być nawiązane w sposób naturalny do ukształtowania terenu. Tworzenie sztucznych nasypów czy wykopów, wcinanie się geometrycznymi liniami parkanów w miękkie linie krajobrazu świadczy o złym wkomponowaniu sylwety zakładu w otoczenie. Elementami kompozycji przestrzennej zakładu przemysłowego są: 1) plac wejściowy zakładu, łączący zakład z osiedlem, 2) magistrala komunikacyjna – główna ulica wewnątrz zakładu, stanowiąca oś kompozycji, 3) plac centralny wewnątrzzakładowy, przeznaczony na miejsce zebrań i wypoczynku załogi. Plac przedwejściowy przylega zazwyczaj jedną stroną do arterii przelotowej, przy której zlokalizowany został zakład przemysłowy. Do tego placu powinny dochodzić linie komunikacyjne, jak tramwaje, trolejbusy, autobusy. Plac powinien być obudowany budynkami administracyjnymi ze sklepami, stołówką itp. Na samym placu przewidzieć należy miejsce na postój samochodów. Plac łączy się z przemysłowym szeroką bramą wjazdową oraz portiernią kontrolującą ruch do zakładu. [patrz też: postacie mortal kombat , mopr lublin zemborzycka , olx olecko  ]

Powiązane tematy z artykułem: mopr lublin zemborzycka olx olecko postacie mortal kombat