Zalety i wady Laktoprenu w porównaniu ze standardowym GR-8

Zalety i wady Laktoprenu w porównaniu ze standardowym GR-8 przedstawiają się następująco: Porównanie Laktoprenu EV ze standardowym kauczukiem GR-8. A. Laktopren przewyższa w dużym stopniu GR-S pod względem: 1. Wytrzymałości na zginanie. 2. Odporności na działanie olejów. 3. Odporności na utlenianie i starzenie zarówno w temperaturach normalnych, jak i w temperaturach podwyższonych. 4. Odporności na działanie świat! słonecznego. B. Jest lepszy od GR-S pod względem: 1. Rozpuszczalności wodoru, helu oaz dwutlenku węgla. 2. Zachowania wydłużenia w temperaturach podwyższonych. 3. Odporności na ścieranie (na podstawie niewielkiej ilości danych). 4. Łatwości i prostoty produkcji. 5. Większej wydajności przy produkcji z surowców typu węglowodanów. 6. Możności produkowania artykułów o białym zabarwieniu lub w pastelowych odcieniach. C. Dorównuje GR-S pod względem: 1. Łatwości wprowadzenia barwnika. 2. Rozmaitości przepisów na wulkanizację jak również szybkości wulkanizacji. 3. Zachowania sprężystości w temperaturze 100 oC. 4. Odkształcenia trwałego. 5. Sprężystości w temp. 100 oC. D. Jest gorszy od GR-S pod względem: 1. Wytrzymałości na rozciąganie w temperaturach normalnych (w porównaniu z podobnymi mieszankami GR-S różnica jest niewielka). 2. Zachowania modułu w temperaturze 100 oC z wyjątkiem produktów, które wulkanizowano przez dłuższy czas. 3. Odkształcenia przy ściskaniu (niewielkie). 4. Zagrzewania (z wyjątkiem materiałów wulkanizowanych przez dłuższy czas). 5. Sprężystości w temperaturze pokojowej. I 6. Giętkości w niskich temperaturach (żywice plastyfikowane w temperaturach normalnych posiadają dostateczną giętkość). 7. Odporności na działanie pary. 8. Pęcznienia w wodzie (wprawdzie w pewnych wypadkach nie jest to pożądana własność, jednak jest ona zaletą w wypadku użycia materiałów do takich produktów, jak arkuszy, obuwia, odzieży itp. ). 9. Kosztów (estry akrylowe produkowane są na dość małą skalę, należy jednak oczekiwać, że cena ich znacznie się obniży). [przypisy: instalbud żywiec , badania geotechniczne , wanna dla dwojga ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne instalbud żywiec wanna dla dwojga